Брой 248 (2254), 29-12-2020
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

НОВИНИ ОТ БТПП

Изменения в Правилника на Арбитражния съд при БТПП


С решение, взето на заседание на 17 декември 2020 г.,  Изпълнителният съвет на БТПП прие предложени от  Президиума на АС изменения в Правилника за работа на АС.

Тези изменения ще влязат в сила от 01.01.2021 г., когато актовете ще бъдат достъпни  на сайта на БТПП, секция „Арбитражен съд“.

Основен приоритет на БТПП и на Арбитражния съд,  в условията на  константно променлива епидемиологична обстановка на територията на Република България и в световен мащаб, е възможността за предоставяне на страните по делата на регламентирана възможност за провеждане на видео конферентни заседания. Това е  в духа на създадените от Международния арбитражен съд при Международната търговска камара (ICC) правила за организиране на виртуални заседания от търговските арбитражи.

Отчетен е факта, че спазването на съдопроизводствените правила, независимо дали арбитражното заседанието се провежда в сградата на БТПП или виртуално, е задължително, с оглед гарантиране на правните принципи и трябва да е в съгласие с тях.

След като с изменения, въведени в Правилника на АС през 2019 г., на страните бе дадена  възможността за провеждане на открито заседание (Правилник чл.24, ал.5) или разпит на свидетели чрез видеоконферентна връзка (Правилник чл. 30, ал.4), новите промени позволяват на Арбитражния състав да подготви и проведе по свой почин открито арбитражно заседание във виртуална среда. (Правилник чл. 24, ал.6)

Решаващият орган, предвид обстоятелствата, може по свой почин и след изслушване на страните, въз основа на мотивирано определение, да проведе открито заседание цялостно или частично дистанционно, с видео конферентна връзка, чрез избрана от Решаващият орган електронна платформа. Решаващият орган  може да не прилага чл. 30, ал. 4, изр. 2. В  този случай Решаващият орган приема правила относно дистанционния  разпит, които гарантират установяване на самоличността на разпитвания и  изключват използването на неразкрити пред решаващият орган помощни  материали или намеса на друго лице по време на разпита.

Същите правила се прилагат и при дистанционно изслушване на вещото лице.“ 

Новите условия създават и нови възможности за участниците в арбитражното производство като тази, че при приключване на открито заседание в арбитражното производство, което е проведено чрез видео конферентна връзка, е предвиден достъп до видеофайла от проведеното заседание на страните. (Правилник чл.35, ал.4).

Провеждането на съдебни заседания онлайн е разумно решение при настоящите ограничителни мерки. АС при БТПП гарантира, че изискването за предварителна подготовка с цел гарантиране надлежното упражняване на процесуалните права на участниците, ще бъде спазено.

Нова ал. 2 на чл.25 от Правилника на АС предвижда, че:  „Ако след получаване  на определението на решаващия орган по чл.24, ал.6, страна по делото уведоми АС, че няма техническа обезпеченост за онлайн участие, ще бъде подпомогната от АС при БТПП за такова участие. Ако въпреки това откаже да участва в заседание чрез видеоконферентна връзка без уважителна причина, този неин отказ не е основание  за непровеждане на арбитражното заседание по предвидения в чл.24, ал.6 начин.“

За да бъде осъществена технологичната помощ от страна на БТПП, една от  предвидените промени е в актуалната „Тарифа за цените на услугите, предоставяни от БТПП“ да се включи цена на услуга „Връзка от мястото на разпит на свидетел или вещото лице чрез камера с 360° градусово заснемане.“

БТПП и АС адмирират предстоящите промени, като  стъпки в правилната посока за адаптация към нуждите на бизнеса в среда, която представя много предизвикателства  пред търговските дружества и ги принуждава да работят при необичайни обстоятелства.

Въпреки препятствията, Арбитражното производство е било и ще бъде атрактивен и достъпен метод за разрешаване на споровете между търговците.

ТЕКСТ НА ПРАВИЛНИКА НА АС С ПОСОЧЕНИ  ИЗМЕНЕНИЯ ТУК 

 

НОВИНИ ОТ БТПП
Изменения в Правилника на Арбитражния съд при БТПП
В сила от 1 януари 2021 година Още
Производството на ваксини в съответствие със стандартите GS1
GS1 баркод върху вторичната опаковка най-късно до 31 декември 2021 г. Още
БТПП е съпричастна към хората със свободни професии, заболели от COVID-19
Благотворителна кампания на Софийска адвокатска колегия Още
НОВИНИ ОТ РЕГИОНАЛНИ ПАЛАТИ
ТПП - Стара Загора приключи изпълнението на проект "Повишаване на гражданското участие за формиране на публични политики за задържане и привличане на работна сила"
НОВИНИ ОТ БРАНШОВИ ОРГАНИЗАЦИИ
Асоциацията на интериорните дизайнери в България с "летящ старт" в Новата година
ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ
Кандидатстването по програмата за подкрепа с оборотен капитал вече е при облекчени условия
По- благоприятни условия по отношение наличието на задължения към държавата и общината Още
България ще разполага с над 880 млн. евро по ПРСР през следващите две години
МИТНИЧЕСКИ РЕЖИМ
BREXIT: Нова дата за изключване на платформата за обмен на съобщения на ЕСS – 30.12.2020 г., 08:00 CET
СТАНДАРТИЗАЦИЯ, СЕРТИФИКАЦИЯ
Предложение на ISO/COPOLCO за разработване на нова работна тема
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
МТСП и АЗ организират онлайн форум „Кариера в България”
12 януари 2021 г. от 11 часа българско време Още