Брой 248 (2254), 29-12-2020
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

НОВИНИ ОТ РЕГИОНАЛНИ ПАЛАТИ

ТПП - Стара Загора приключи изпълнението на проект "Повишаване на гражданското участие за формиране на публични политики за задържане и привличане на работна сила"
Търговско-промишлена палата - Стара Загора в партньорство с Областна администрация Стара Загора приключи изпълнението на проект "Повишаване на гражданското участие за формиране на публични политики за задържане и привличане на работна сила", изпълнен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Добро управление", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, Процедура BG05SFOP001-2.009, Приоритетна ос № 2 "Ефективно и професионално управление в партньорство с гражданското общество и бизнеса".

Ключовият резултат от изпълнението на проекта бяха формулирани препоръки/предложения към законодателната и изпълнителната власт за по-добра регулаторна среда и политики за решаване на проблема с недостига на кадри в България.

Въз основа на направените проучвания, работни срещи и събития с бизнеса, гражданския сектор, институциите на местната и регионална власт, се откроиха 4 целеви групи, към които следва да се разработват политики и мерки за привличане и задържане:

 • Българи, които са емигрирали в чужбина
 • Етнически български общности от други държави , които да се преместят и да останат да живеят и работят в България
 • Български граждани, които не са емигрирали, да предпочетат да останат в България. Специален фокус са младите хора, включително и учащите
 • Чуждестранен човешки капитал, който да бъде привлечен към България.

В рамките на проекта са генерирани предложения, които са насочени към всяка една от четирите групи. Те включват политики и мерки както на национално, така и на местно ниво.

На 22 декември 2020 г. бяха изпратени следните предложения:

 1. Надграждане на заложените в програма Национална EURES мрежа на Оперативна програма Развитие на човешките ресурси поощрителни мерки за завръщане в България с цел работа. Представена пред Министерството на труда и социалната политика
 1. Създаване на пилотна програма за безусловен базов доход (ББД) за български граждани, живеещи на територията на България. Представена пред Министерството на труда и социалната политика и Министерски съвет
 1. Създаване на областни държавни холистични детски здравни центрове. Представена пред Министерството на здравеопазването
 1. Жилищни политики за задържане и привличане на човешки капитал. Представена пред Министерство на труда и социалната политика и Общинска администрация Стара Загора
 1. Въвеждане на електронно жителство в България. Представена пред Държавната агенция за електронно управление, Министерството на транспорта, информационните технологии и комуникациите
 1. Разработване на дългосрочна 30-годишна визия за развитието на община Стара Загора. Представена пред Общинска администрация Стара Загора
 1. Насърчаване и развитие на професионалното образование и дуалното обучение. Представена пред Министерството на образованието и науката и Министерството на труда и социалната политика
 1. Мерки за привличане на работна ръка от страни извън Европейския съюз. Представена пред Министерството на труда и социалната политика и Министерството на външните работи

Предложенията са придружени с обосновки и са заведени в деловодствата на съответните институции.

Екипът на проекта се стреми да бъде полезен в усилията на всички институции и граждани за решаване на най-големия проблем за икономиката ни в последните години - недостигът на кадри.

 

НОВИНИ ОТ БТПП
Изменения в Правилника на Арбитражния съд при БТПП
В сила от 1 януари 2021 година Още
Производството на ваксини в съответствие със стандартите GS1
GS1 баркод върху вторичната опаковка най-късно до 31 декември 2021 г. Още
БТПП е съпричастна към хората със свободни професии, заболели от COVID-19
Благотворителна кампания на Софийска адвокатска колегия Още
НОВИНИ ОТ РЕГИОНАЛНИ ПАЛАТИ
ТПП - Стара Загора приключи изпълнението на проект "Повишаване на гражданското участие за формиране на публични политики за задържане и привличане на работна сила"
НОВИНИ ОТ БРАНШОВИ ОРГАНИЗАЦИИ
Асоциацията на интериорните дизайнери в България с "летящ старт" в Новата година
ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ
Кандидатстването по програмата за подкрепа с оборотен капитал вече е при облекчени условия
По- благоприятни условия по отношение наличието на задължения към държавата и общината Още
България ще разполага с над 880 млн. евро по ПРСР през следващите две години
МИТНИЧЕСКИ РЕЖИМ
BREXIT: Нова дата за изключване на платформата за обмен на съобщения на ЕСS – 30.12.2020 г., 08:00 CET
СТАНДАРТИЗАЦИЯ, СЕРТИФИКАЦИЯ
Предложение на ISO/COPOLCO за разработване на нова работна тема
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
МТСП и АЗ организират онлайн форум „Кариера в България”
12 януари 2021 г. от 11 часа българско време Още