Брой 248 (2254), 29-12-2020
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

СТАНДАРТИЗАЦИЯ, СЕРТИФИКАЦИЯ

Предложение на ISO/COPOLCO за разработване на нова работна тема


Техническият комитет ISO/COPOLCO прави предложение за разработване на нова работна тема с наименование: Указания към организациите за повишаване на разбирането от потребителите на предлаганите онлайн „Ред и условия на договора“.

Обхват: Разработване на спецификация за насоки към доставчиците на стоки, услуги и дигитално съдържание относно разработването и представянето онлайн на прости и разбираеми „Ред и условия на договора“ за постигане на максимално разбиране от потребителите и намаляване на вредите.

Цели и обосновка на предложението
Защита на потребителите
Да се предостави стандарт, който може да се използва от всяка организация, за да помогне за създаването на ясни, достъпни, справедливи и лесни за разбиране ред и условия (договорни условия и политики за конфиденциалност), които ще гарантират, че потребителите могат да вземат напълно информирани решения преди покупката или използването на стоки, услуги и дигитално съдържание, като по този начин се намалява рискът от вреда за потребителя, произтичащ от объркващи, сложни и неравноправни договорни условия.

Включване на гледната точка на потребителя
От жизненоважно значение е гласът на потребителя да бъде чут при разработването на стандарт за онлайн договорни условия и правила, тъй като в момента има нарушено отношение на силите на страните по договорите, като много договорни условия са изготвени от организации, които са неправомерно пристрастни към своите интереси и в ущърб на потребителите.

Договорите са по същество движеща сила при електронната търговия между бизнеса и потребителите. Всички онлайн търговци на дребно прилагат набор от „Ред и условия“, за да управляват продажбите. Тези договори са известни като „типови договори“, тъй като за разлика от традиционните договори те не се договарят между двете страни. Тъй като бизнесът изготвя условията и може да определя свои собствени условия, тези договори могат да изострят по-слабата позиция на потребителя във връзката, което прави по-вероятно настъпването на вреда. Както е описано по-горе, яснотата на „реда и условията на договора“ е въпрос с нарастващо значение и важност за потребителите, тъй като процъфтяват световните пазари и електронната търговия.

Насоките на ООН за защита на потребителите (преработени през 2015 г.) посочват в Указание 14 г), че националните политики трябва да насърчават: „ясни, кратки и лесни за разбиране договорни условия, които не са несправедливи“. Някои държави или региони имат закони, които забраняват нелоялни договорни условия, но правните изисквания и тестовете за нелоялност варират в световен мащаб. В много случаи, особено през граница, правната защита на потребителя разчита единствено на „реда и условията на договора“, предоставени от продавача.

Един международен стандарт за предоставяне на насоки би могъл да помогне за подобряване на положителните резултати за глобалните потребители и да увеличи доверието в бизнеса. Онлайн базираните „Условия на договора“ могат да бъдат изключително сложни и дълги, като създават объркване и възпират потребителите да ги четат. Би отнело малко повече от три часа, за да се прочетат, камо ли да се разберат условията за услугата и известията за конфиденциалност на петте най-популярни приложения за социални медии и съобщения.

Проучване на Европейската комисия от 2016 г. констатира, че „Условията на договора“ често са дълги и написани на сложен правен жаргон. В някои случаи те са толкова дълги, колкото пиесите на Шекспир. Освен това, ако искат да завършат покупката, потребителите нямат друг избор, освен да приемат „Условия на договора“. Въпреки това, сляпото приемане на „Условия на договора“ може да струва скъпо, тъй като потребителите могат да получат договор, който не биха подписали, ако бяха наясно със съдържанието. “Силно се подозира, че неясно изразен език и прекомерна дължина на „Условията“ са били използвани умишлено от някои организации, за да объркат или претоварят потребителите.

В обобщение, нереалистично е да очакваме потребителите да прочетат „Условия на договора“ на всеки онлайн търговец, с когото сключват сделка, още повече, да ги разберат. Това, обаче, означава, че те често сключват договори без да са наясно с условията, за които са се съгласили, и с които са обвързани по закон. Липсата на разбиране на „Условия на договора“ води до по-малко информирани решения на потребителите и увеличава вероятността потребителите да претърпят вреда. Например, да не бъдат наясно с: допълнителните такси; таксите за предсрочно прекратяване; липсата на права за анулиране; или как ще се споделят личните данни. Потребителите в уязвими ситуации може да бъдат изложени на по-голям риск от вреда.

Потенциални заинтересовани страни са: индустрията и търговията – големите предприятия и МСП, правителството, потребителите, работната ръка, академичните и изследователски организации, бизнесите прилагащи стандарти, неправителствените организации и други.

При проявен национален интерес България може да подкрепи одобряването на новата работна тема. Ако предложението за нова работна тема бъде одобрено от националните органи по стандартизация, членове на ISO, БИС може да участва в разработването на новите указания като активен член или като наблюдател.

Всеки заинтересуван може да представи мнение относно предложението за тази нова работна тема до 17 февруари 2021 г. на гл. експерт Петър Лозев, имейл: Petar.lozev@bds-bg.org, тел.: . 02/ 81 74 539.

НОВИНИ ОТ БТПП
Изменения в Правилника на Арбитражния съд при БТПП
В сила от 1 януари 2021 година Още
Производството на ваксини в съответствие със стандартите GS1
GS1 баркод върху вторичната опаковка най-късно до 31 декември 2021 г. Още
БТПП е съпричастна към хората със свободни професии, заболели от COVID-19
Благотворителна кампания на Софийска адвокатска колегия Още
НОВИНИ ОТ РЕГИОНАЛНИ ПАЛАТИ
ТПП - Стара Загора приключи изпълнението на проект "Повишаване на гражданското участие за формиране на публични политики за задържане и привличане на работна сила"
НОВИНИ ОТ БРАНШОВИ ОРГАНИЗАЦИИ
Асоциацията на интериорните дизайнери в България с "летящ старт" в Новата година
ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ
Кандидатстването по програмата за подкрепа с оборотен капитал вече е при облекчени условия
По- благоприятни условия по отношение наличието на задължения към държавата и общината Още
България ще разполага с над 880 млн. евро по ПРСР през следващите две години
МИТНИЧЕСКИ РЕЖИМ
BREXIT: Нова дата за изключване на платформата за обмен на съобщения на ЕСS – 30.12.2020 г., 08:00 CET
СТАНДАРТИЗАЦИЯ, СЕРТИФИКАЦИЯ
Предложение на ISO/COPOLCO за разработване на нова работна тема
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
МТСП и АЗ организират онлайн форум „Кариера в България”
12 януари 2021 г. от 11 часа българско време Още