Брой 129 (639), 09-07-2014
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ПАЗАР НА ТРУДА

Агенция по заетостта: 50 хил. по-малко безработни от началото на годината


С 50 хил. души са намалели безработните от началото на годината, показват данните на Агенция по заетостта.

През юни 2014 г. безработицата в страната намалява за пети пореден месец. През месец юни, спрямо май, се отчита най-голямото наблюдавано намаление на броя на безработните от 2004 г. насам.

Равнището на безработица през юни 2014 г. е 10.7%, като намалява с 0.5 процентни пункта спрямо май. В сравнение с юни 2013 г. равнището на безработица се запазва. Това равнище е постигнато, въпреки че в субсидирана заетост работят около 40 хиляди по-малко лица от миналата година.

В бюрата по труда са регистрирани 351 252 безработни. Те намаляват с 16 247 лица спрямо май. В сравнение с юни 2013 г. безработните са с 335 лица по-малко.

Младежката безработица намалява. През юни регистрираните младежи до 29 г. са 58 575 и представляват 16.7% от всички безработни. Спрямо май 2014 г. броят им намалява с 3 745 лица, а спрямо юни 2013 г. - с 10 367 лица.     

На работа през юни 2014 г. са постъпили 25 040 безработни, с 2 586 лица по-малко спрямо предходния месец, поради по-малкия брой устроени безработни по програми за заетост. Спрямо юни 2013 г. постъпилите на работа нарастват с  3 652 лица.

Броят на постъпилите на работа на първичния пазар на труда и през юни се запазва висок, но същевременно слабо намалява, което е обичайно за този месец на годината. Причина за спада е, че броят на заявените работни места през юни намалява спрямо май, което е характерно за този период. Започналите работа на първичния пазар безработни са 18 938 - с 633 лица по-малко в сравнение с май. Спрямо юни 2013 г., постъпилите на работа на първичния пазар нарастват с 2 366 лица.

Търсенето на работна сила на първичния пазар на труда обичайно през юни намалява, спрямо май. В бюрата по труда са заявени 15 685  работни места в реалния сектор, с 1 227 места по-малко в сравнение смай. В сравнение с юни 2013 г., броят на заявените свободни работни места на първичния пазар нараства с 2 701.

През юни 2014 г. най-много свободни работни места на първичния пазар в бюрата по труда са заявени от преработващата промишленост (4 442 места), от търговията (2 454 места), от хотелиерството и ресторантьорството (1 505 места), от държавното управление (1 130 места), от строителството (910 места), от административни и спомагателни дейности (769 места), от финансови и застрахователни дейности (700 места), от транспорта (664 места), от селското, горско и рибно стопанство (682 места) и др.

 

НОВИНИ ОТ БТПП
На срещи в парламента БТПП отново поиска политиците да отстояват националния интерес
Постигане на балансирани решения на проблемите в сферата на енергетиката, здравеопазването... Още
Представяне и тестване на нов продукт по проект "Linked2media"
Чрез използване на иновативна онлайн платформа фирмите ще могат да получават информация за оценката на техните търговски марки и продукти Още
Проведе се учредително събрание на Българо-туркменистанска индустриално-търговска палата
Избрани бяха управителни органи на сдружението Още
ИКОНОМИКА - АНАЛИЗИ, ПРОГНОЗИ
НСИ: Ръст на строителната продукция през май
На годишна база увеличението се определя от положителния темп при гражданското/инженерното строителство Още
ПАЗАР НА ТРУДА
Агенция по заетостта: 50 хил. по-малко безработни от началото на годината
През юни най-много свободни работни места на първичния пазар в бюрата по труда са заявени от преработващата промишленост Още
ИНФОРМАЦИЯ ОТ СТИВ
Промени в изискванията от страна на гръцките контролни органи относно необходимите документи за МПС от България
При липса на необходимите документи се налага парична глоба Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Инициатива за младежка заетост - среща между Комисията и държавите членки за ускоряване на използването на 6 млрд. евро от фонда
Конкретно за България определените средства са 51,56 млн. евро Още
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ/КОНКУРСИ
Оферти за бизнес партньорство от EEN