Брой 5 (2011), 08-01-2020
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

НОВИНИ ОТ БТПП

Предложения на БТПП за допълнение в Проекта на Националната програма за развитие „България 2030“ в сектор железопътен транспорт


На заседание на НСТС през ноември м.г. БТПП представи Становище относно Проект на Националната програма за развитие „България 2030“, внесен от министъра на финансите на Република България. Палатата принципно подкрепи идеята за създаването на дългосрочна програма за развитието на България, която да очертае основните проблеми и методите за тяхното преодоляване, но настоя за неговото разширяване с конкретни предложения с цел реализиране на заложените цели.

В допълнение към това становище БТПП, след получени  виждания от свои членове от сектора на железопътния транспорт, подготви предложения, свързани с цифровизацията в железопътния транспорт, за включване в Програмата:

  • Създаване на публично-частно партньорство (ПЧП) между водещи европейски мултинационални компании в железопътния сектор и местни компании – малките и средните предприятия (МСП);
  • Установяване на клонове от мултинационалните компании в България и партниране с МСП;
  • Концентриране на финансови инвестиции от националния бюджет, с които МСП създават производство в главните направления на цифровизацията в железопътния транспорт и телекомуникациите;
  • Активно включване на висшето образование чрез въвеждането на дуално обучение с участието на водещи фирми в областта на цифровизацията, на основата на което да се създават крайни продукти с висока добавена стойност;
  • Тръжни процедури, основаващи се на рамкови (многогодишни) договори за високи технологии (комуникационни и информационни технологии, системи за контрол и управление, сигнализация и др.), които водят до производство и трансфер на ноу-хау чрез създаване на съвместни предприятия с европейските мултинационални компании;
  • Създаване на 5G телеком мрежа в рингова структура железопътната мрежа, която се явява клетка от общоевропейската железопътна телеком мрежа, като по този начин се осъществи оптимизиране на мобилната инфраструктура;
  • Изграждане на високотехнологичен парк, свързан с железопътния телеком ринг в държавата, който е свързан с всички европейски високотехнологични паркове, осъществявайки високотехнологично иновационно партньорство между тях.

Становището включва и предложения за структурни промени и за развитие на научно-изследователска и развойна дейност в сектора. С пълния текст на становището на БТПП можете да се запознаете ТУК

 

НОВИНИ ОТ БТПП
Предложения на БТПП за допълнение в Проекта на Националната програма за развитие „България 2030“ в сектор железопътен транспорт
Enterprise Europe Network организира двустранни бизнес срещи в рамките на изложението Futurebuild 2020 в Лондон
4 март 2020 Още
НОВИНИ ОТ СМЕСЕНИ ПАЛАТИ
Проект „Мемофиш“ разкрива непознатия чар на трансграничния регион България - Румъния
Осъществява се от Българо-румънската търговско-промишлена палата и партньори Още
МЕЖДУНАРОДНО СЪТРУДНИЧЕСТВО
България ще използва корейския опит за разработване на система за ранно предупреждение на криза в българската икономика
По линия на съвместен проект, с участието на Икономическия институт на БАН Още
ДАНЪЦИ, ТАКСИ, ФИНАНСИ
НАП: Касовите бележки при пазаруване онлайн вече могат да не са от фискално устройство
Последни промени в Наредба № Н-18/2006 г. Още
В Държавен вестник е обнародвана заповедта на министъра на финансите за одобряване на образец на декларация по чл. 38, ал. 9, т. 2 от Закона за счетоводството
Важно за ползвателите на е-услуги на НАП
Нови изисквания към браузърите след 17 февруари Още
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ
Оферти за бизнес партньорство от Enterprise Europe Network
ПРЕПОРЪЧАНО ЧЕТИВО
Новият годишен доклад “Икономически и инвестиционен профил на София”