Брой 189 (949), 01-10-2015
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ЗАСТРАХОВАНЕ

Гърция е извадена от списъка на държавите с пазарен риск


Правителството извади Гърция от списъка на държавите с пазарен риск, който се приема на основание Закона за експортното застраховане.

Законът определя като пазарен всеки търговски или политически риск за срок от две години, при който длъжник по договора за износ е частноправен или публичноправен субект, който е юридическо или физическо лице от държава, определена като държава с пазарен риск. Този риск не е предмет на застраховане от името и за сметка на държавата по реда на ЗЕЗ. Списъкът на държавите с пазарен риск, прилаган в момента, включва страните от ЕС, Европейското икономическо пространство и страните-членки на ОИСР.

Изменението е свързано с аналогични промени в списъка на страни с пазарен/продаваем риск към Съобщение на Европейската комисия, в сила от 1 юли 2015 г. То е прието от Комисията въз основа на заключението, че капацитетът на частния сектор в ЕС е недостатъчен, за да обхване всички икономически оправдани рискове.

 

НОВИНИ ОТ БТПП
Повишете знанията си за заплахите в Интернет
Използвайте за целта симулационни игри, разработени с участието на БТПП Още
Обучение в Анкара по проект "Корпоративна социална отговорност за всеки"
По линия на проекта през първата половина на 2016 г. ще се обучават български фирми в областта на КСО Още
НОВИНИ ОТ РЕГИОНАЛНИ ПАЛАТИ
Бизнес форум чрез видеоконферентна връзка
Демонстрационно събитие по проект „Заедно в реално време” Още
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ
Оферти за бизнес партньорство от EEN
Enterprise Europe Network – най-голямата мрежа в подкрепа на бизнеса Още
Германска фирма набира български работници
Агенцията по заетостта организира интервюта за работа в германската фирма Още
БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ
Министерството на финансите очаква излишък в размер на 627 млн. лв. по консолидираната фискална програма към края на септември 2015 г.
По-високите приходи и помощи - основни фактори за подобрението в бюджетната позиция Още
ЗАСТРАХОВАНЕ
Гърция е извадена от списъка на държавите с пазарен риск
Списъкът, прилаган в момента, включва страните от ЕС, Европейското икономическо пространство и страните-членки на ОИСР Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕК представи пакет от мерки за създаване на единен пазар на капитали
Нов план за действие ще осигури повече финансови средства за бизнес и инвестиции Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Дискусия на тема „Факторингът - средство за развитие на бизнеса! Какви са очакванията и тенденциите за 2016”
15 октомври 2015 г., PERFORM BUSINESS CENTER, София Още