Брой 189 (949), 01-10-2015
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

ЕК представи пакет от мерки за създаване на единен пазар на капитали


Европейската комисия представя своя План за действие за създаването на съюз на капиталовите пазари. Основната цел е решаването на  проблема с недостига на инвестиции в Европа чрез увеличаване и разнообразяване на източниците на финансиране за европейските предприятия и дългосрочни проекти. Комисията също така започна две консултации относно фондовете за рисков капитал и обезпечените облигации.

Крайната цел на Комисията е съюзът на капиталовите пазари да разкрие възможности за инвеститорите, да свърже финансите с по-широките сфери на икономиката и да спомогне за повишаване на устойчивостта на финансовата система, като същевременно се задълбочава интеграцията и се засилва конкуренцията.

Подходът ще бъде прагматичен и поетапен на основата на щателен икономически анализ, при който с особено внимание ще се отчитат рисковете за финансовата стабилност.

Юрки Катайнен, заместник-председател на Европейската комисия, отговарящ за заетостта, растежа, инвестициите и конкурентоспособността, заяви: „Най-важното в Плана за инвестиции за Европа е да премахнем пречките пред инвестициите, като задълбочим единния пазар. По време на обиколките си за срещи с гражданите и предприемачите често чувах, че застрахователите имат затруднения с инвестирането в инфраструктурни проекти. Надявам се, че с изменението на Делегирания регламент „Платежоспособност II“ ще им дадем надеждни стимули за стабилни инвестиции.“

Повече информация за плана и пакета от мерки за съюза на капиталовите пазари ТУК

 

НОВИНИ ОТ БТПП
Повишете знанията си за заплахите в Интернет
Използвайте за целта симулационни игри, разработени с участието на БТПП Още
Обучение в Анкара по проект "Корпоративна социална отговорност за всеки"
По линия на проекта през първата половина на 2016 г. ще се обучават български фирми в областта на КСО Още
НОВИНИ ОТ РЕГИОНАЛНИ ПАЛАТИ
Бизнес форум чрез видеоконферентна връзка
Демонстрационно събитие по проект „Заедно в реално време” Още
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ
Оферти за бизнес партньорство от EEN
Enterprise Europe Network – най-голямата мрежа в подкрепа на бизнеса Още
Германска фирма набира български работници
Агенцията по заетостта организира интервюта за работа в германската фирма Още
БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ
Министерството на финансите очаква излишък в размер на 627 млн. лв. по консолидираната фискална програма към края на септември 2015 г.
По-високите приходи и помощи - основни фактори за подобрението в бюджетната позиция Още
ЗАСТРАХОВАНЕ
Гърция е извадена от списъка на държавите с пазарен риск
Списъкът, прилаган в момента, включва страните от ЕС, Европейското икономическо пространство и страните-членки на ОИСР Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕК представи пакет от мерки за създаване на единен пазар на капитали
Нов план за действие ще осигури повече финансови средства за бизнес и инвестиции Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Дискусия на тема „Факторингът - средство за развитие на бизнеса! Какви са очакванията и тенденциите за 2016”
15 октомври 2015 г., PERFORM BUSINESS CENTER, София Още