Започнаха номинациите за годишните награди „Инвеститор на годината“


За шестнадесети път Българската агенция за инвестиции (БАИ) организира годишните награди „Инвеститор на годината”. Конкурсът цели да отличи най-значимите инвестиционни проекти, реализирани през 2021 г. в България. Чрез „Инвеститор на годината” БАИ желае да поощри както нови проекти, реализирани „на зелено”, така и добре развиващи се бизнеси.

Проектите ще бъдат оценявани от авторитетно жури по следните критерии:  Инвестиция,направена през 2021 г. в България;  размер на направената инвестиция;  корпоративно социална отговорност – показана последователна политика и инициативи в тази сфера;  създаден продукт/услуга с голяма популярност или със значителен пазарен успех с област на приложение в и извън България;  брой новооткрити работни места за 2021 г.;  иницииране на добри практики, свързани с преодоляването на недостига на кадри;  положителен имидж, спазване на устойчиви бизнес практики и положителна перспектива за развитие;  внедряване на иновативни практики, базирани на прилагането на нови технологични процеси.

Ще бъдат раздадени 5 награди статуетка „Златен бик“, изработени от скулптора Сейфетин Шекеров в следните категории: 

  • Инвеститор на 2021 г. (комплексна оценка);
  • Инвестиция на зелено на годината;
  • Инвестиция в разширяване на бизнес;
  • Инвестиция в иновативен бизнес;
  • Инвестиция в човешки капитал. 

Почетни награди - плакети на БАИ, ще бъдат раздадени в следните категории:

  • Успешен стартъп;
  • Община в България с най – много инвестиции;

БАИ очаква номинации за реализирани през 2021 г. инвестиционни проекти до 10 февруари 2022 г. на следния интернет адрес: http://investbg.government.bg/investor/