Австрийските компании у нас посрещат 2022 година с повече оптимизъм от българския бизнес

Снимки: Австрийско търговско представителство

Австрийските предприемачи, също като българските си колеги, са умерени оптимисти по отношение на очакванията си за развитието на бизнесклимата в България през настоящата година.

Това стана ясно от представянето на резултатите от традиционното допитване до представителите на австрийския бизнес у нас, проведено от Австрийското търговско представителство в края на миналата година и представено вчера. На събитието присъстваха министърът на иновациите и растежа Даниел Лорер, председателят на Българската търговско-промишлена палата Цветан Симеонов и Н. Пр. Андреа Вике, Посланик на  Австрия у нас.

В анкетата, с оценка на инвестиционния климат за 2022 година на Австрийското търговско представителство, са се включили представителите на 68 австрийски компании с бизнес в страната ни. БТПП проведе проучване със сходни въпроси под егидата на Европалати по същото време, с над 770 български компании от цялата страна.

Председателят на БТПП Цветан Симеонов в приветствието си потвърди важността на всяко едно професионално и задълбочено проучване на бизнеса и изрази надежда, че то ще бъде по-оптимистично от вижданията на българските фирми, участвали в проучването на Европалати.

За наше удовлетворение за предстоящите 12 месеца, 32% от анкетираните австрийски предприемачи очакват, независимо от отрицателните последствия от мерките по ограничаване разпространението на коронавируса и цялостната несигурност в икономическото развитие, подобрение на бизнес климата в страната, което напълно съответства на демонстрирания в същата насока оптимизъм от 36% от 771-те представители на български фирми,  в 23-тото за България „Европейското икономическо проучване 2022” на Европалати, проведено през септември 2021, представено през ноември 2021г.

Сравнителният анализ на данните от двете изследвания показва както прилики, така и разлики в притесненията и очакванията на представителите на бизнеса от българска и австрийска страна.

Очаквания

Представители на българския бизнес  (771 фирми) - Eurochambres & БТПП

 Представители на австрийския бизнес,  с дейност у нас (68 компании) - Advantage Austria

 

Подобрение

Без промяна

Влошаване

Подобрение

Без промяна

Влошаване

Общ бизнес климат през 2022

  36%

  40%

  24%

  32%

  44%

  24%

Очаквания за заетостта през 2022г.

  16%

  66%

  18%

  30%

  63%

  7%

Очаквания за  инвестициите

  23%

  48%

  29%

  25%

  62%

  13%

Сред основните притеснения и предизвикателства австрийските предприемачи у нас посочват кваликацията и наличнието на работна ръка, както и продължаващите проблеми с недобра инфраструктура.

В проучването на Европалати, мениджърите от България определят като най-големи предизвикателства в развитието си през 2022 година непрекъснатия растеж на цените на енергията и суровините (80%) и на разходите за труд (61%) и липсата на квалифицирана  работна ръка ( 58%).

Общите изводи и оценки от двете проучвания показват сходни резултати и идентифицират предизвикателствата и пречките за развитието на предприемаческата дейност в България.

Независимо от предпазливостта на австрийските компании,  Австрия остава един от водещите инвеститори у нас. Резултатите от проучванията трябва да бъдат коректив за създателите на политики и управляващите при вземане на адекватни решения за подобряване бизнес средата и повишаване конкурентоспособността на предприятията у нас.

Важно е да се спомене, че при отговорите на поставените въпроси, след представянето на проучването, търговският представител на Австрия – Филип Купфер отбеляза, че преобладава мнението сред анкетираните, че Бълария предоставя добри условия за инвестиции и компаниите възнамеряват да ги увеличат. Положителните и отрицателните страни на средата у нас бяха представени от изп. директор на Института за икономическа политика – Ясен Георгиев.


Изказване на Председателя на БТПП Цветан Симеонов ( ВИДЕО )