Брой 80 (1838), 24-04-2019
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ОБЩЕСТВО И ЗНАНИЕ

Постигането на материални цели е сред основните приоритети на българина, показва научно изследване


81% от българите са изцяло фиксирани към постигането на материални цели и това се превръща в основен приоритет за тях. От друга страна, 56,9% от българите за нищо на света не биха погазили закон, дори от това да имат материална или друга полза. Останалите 43,1% имат явни или латентни нагласи за неспазване на законодателството. Това показват резултатите от проект “”Икономиката в сянка” като девиантна практика” на екип от Института за изследване на обществата и знанието. Проектът беше представен на пресконференция от проф. Емилия Ченгелова, проф. Валентина Златанова и гл. ас. д-р Люба Спасова.

Резултатите от изследването показват, че само 31,9% от българите считат, че повечето закони са добре написани и приложими. Това е сигнал за нараснала критичност на българското обществото към законодателите и към законите. Обществото се намира в нова фаза на по-висока зрялост и критичност към законите и законотворческите процеси и поставя условие – законите ще бъдат спазвани, ако са адекватни, релевантни и приложими, коментират учените.

19,8% от анкетираните са напълно съгласни, а 41,3% – съгласни до известна степен с твърдението, че ако даден закон има пречи, ще намерят “вратичка” в него и ще постигнат своите цели. 52,9% от българите са на мнение, че докато има хора, които са над законите, в обществото няма да има равнопоставеност пред закона. За 65,2% “икономиката в сянка” е най-бързият начин да се изкарат повече пари.

Тенденцията е лицата, които имат конкретна ангажираност като работодатели или като наети или самонаети лица, да изразяват по-висока степен на социално приемливо поведение, докато учениците, безработните лица и домакините си позволяват “най-фриволно” поведение в социален смисъл и открито демонстрират незачитане и склонност към неспазване на съществуващите закони. Ширещите се сред българите стереотипи за ниското качество и неадекватност на законите, регулиращи социалните и икономическите отношения, са основа за възникването на толерантно отношение към различните девиации в областта на индивидуалното и груповото икономическо поведение. Неспазването на законите се възприема като нова “нормалност”, като естествена и логична реакция на пълната с пропуски и несъвършенства законова среда. Така обществото започва постепенно да се трансформира и от съвкупност от индивиди със социално приемливо поведение се превръща в общество от девианти и алиенирани субекти.

Учените очертават структурата на българското общество според социологията на девиантното поведение. В резултат на изследването те открояват осем поведенчески модела. 34% от анкетираните са определени като конформисти,  6% като иноватори,  4% са ритуалисти, 10% като оттеглящи се, 6% са бунтари, максимизатори са 16%, неутрализатори – 18% и като алтернатори са определени 6% от анкетираните българи.

С изключение на конформистите, останалите модели на поведение включват различни елементи на девиантност, т.е. отклоняване от социално приемливите норми и морални императиви, неглежиране на правилата и извършване на действия, които попадат в категория девиации. Това състояние на обществото е обективен резултат от мощните трансформационни процеси, които засегнаха отношенията на собственост, моделите за управление на икономиката и моделите за извършване на бизнес в страната.

 

 

НОВИНИ ОТ БТПП
Ускоряване на процедурите по приемане на ЗИД на Закона за енергетиката в Народното събрание
Съвместно становище на организациите на търговците и на потребители на ел. енергия Още
БТПП участва в Шестата годишна конференция на Националния борд по туризъм
Под мотото „2019 – година на вътрешния туризъм, инвестициите и иновациите“ Още
Среща с представители на Биотехнологичен и Здравен Клъстер България
Обединяване на усилията за насърчаване на растежа и развитието на здравния и биотехнологичен сектор Още
НОВИНИ ОТ РЕГИОНАЛНИ ПАЛАТИ
Търговско-промишлена палата – Враца участва в четвърта партньорска среща по международен проект за дигитализация на МСП
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Бизнес делегация с провеждане на бизнес форум в гр. Исламабад, Ислямска република Пакистан
20 – 21 май 2019 г. Още
СТРАТЕГИЧЕСКИ ДОКУМЕНТИ
Приета е актуализацията на Националната програма за реформи на Република България за 2019 г.
В изпълнение на Стратегията „Европа 2020“ Още
СЕЛСКО СТОПАНСТВО
ЕК одобри държавна помощ за закупуване на съоръжения за добив и съхранение на сурово мляко
Бюджетът за помощ е в размер 2 млн. лева Още
ОБЩЕСТВО И ЗНАНИЕ
Постигането на материални цели е сред основните приоритети на българина, показва научно изследване
Резултати от проект “”Икономиката в сянка” като девиантна практика” Още
ИНФОРМАЦИЯ ОТ ДИПЛОМАТИЧЕСКИТЕ МИСИИ
Покана от Търговското представителство на Русия в България
За посещение на Руската експозиция на изложението БАТА-АГРО 2019 (14-17 май) Още