Брой 80 (1838), 24-04-2019
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ

Бизнес делегация с провеждане на бизнес форум в гр. Исламабад, Ислямска република Пакистан


В периода 20 – 21 май 2019 г. в гр. Исламабад, Ислямска република Пакистан ще се проведе Втората сесия на Смесената междуправителствена българо-пакистанска комисия за икономическо сътрудничество. Съпредседател от българска страна е  Лилия Иванова, заместник-министър на икономиката на Република България.

В рамките на посещението на българската делегация, между двете страни е договорено провеждането на бизнес форум с двустранни срещи в гр. Исламабад с участието на  представители на деловите среди на двете държави. Целта на бизнес форума е създаване на контакти между бизнеса от двете страни, запознаване със спецификата и възможностите на пазара и търсене на нови форми за взаимноизгодно сътрудничество. Очакваният краен резултат е свързан с активизиране на стокообмена между България и Пакистан, както и стимулиране на съвместните инвестиции.

Ислямска република Пакистан е бързо развиваща се държава и е една от следващите единадесет, които заедно с БРИКС (група страни с влияние в международната икономика (Бразилия, Русия, Индия, Китай и Република Южна Африка) имат най-висок потенциал да станат най-големите икономики на 21 век. Страната е аграрно-индустриална, като 60% от населението живее в селските райони, а около 44% от заетите са в селското стопанство.

Дипломатическите отношения между нашите две страни са установени през 1965 г. Понастоящем отношенията между България и Пакистан се базират на традиционно високото ниво на разбирателство в политическата, търговската, икономическата области и на ефективно сътрудничество в международните организации. Двете страни изразяват готовност да разширяват и да задълбочават взаимноизгодното сътрудничество, създаването на благоприятни предпоставки за разширяване на икономическото сътрудничество, търговията, инвестициите и др., за което съществува неизползван потенциал и възможности.

Основната форма на търговско-икономическите отношения между двете страни е стокообменът. Търговските отношения с Европейския съюз са много важни за Пакистан, а България се разглежда като стратегически партньор. Българският износ за Пакистан през 2017 г. възлиза на 15,9 млн. щ. дол., ръст от 14.4% спрямо 2016 г., а вносът от Пакистан през 2017 г. възлиза на 21,1 млн. щ. д., увеличение от 33.5% спрямо същия период на 2016 г.

Във връзка с провеждането на Втората сесия на Смесената междуправителствена българо-пакистанска комисия за икономическо сътрудничество, Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНМСП) сформира бизнес делегация от представители на български предприятия от следните сектори: информационни и комуникационни технологии; електроника и електротехника; машиностроене; селско-стопанство, хранително-вкусовата промишленост; парфюмерия и козметика, розово масло и продукти от розово масло; фармацевтика и готови лекарствени форми и консумативи; туризъм и туристически услуги и др., която ще съпровожда заместник-министър Лилия Иванова в Пакистан и ще участва в бизнес форума в рамките на сесията.

Желаещите да участват в делегацията, следва да заявят предварителен интерес, като изпратят попълнена приложената регистрационна форма най-късно до 08.05.2019 г. на е-mail адрес: n.georgieva@sme.government.bg .  Допълнителна информация може да получите от Николина Георгиева, тел. 02/940 7977 или Кристин Житарска, тел. 02/940 7986.

Организацията по пътуването на бизнес делегацията, включително съдействие при настаняване, вътрешни трансфери, издаване на визи и участие в бизнес форума с двустранни срещи се осъществява от ИАНМСП, със съдействието на Българското посолство в Исламабад и партньорските на ИАНМСП организации на място.

Всички разходи за самолетни билети, хотелско настаняване, визи, застраховка, вътрешен трансфер и дневни, са за сметка на участниците. На регистрираните участници допълнително ще бъдат изпратени информация с финансовите параметри и програма на посещението.

 Приложение: Регистрационна форма

НОВИНИ ОТ БТПП
Ускоряване на процедурите по приемане на ЗИД на Закона за енергетиката в Народното събрание
Съвместно становище на организациите на търговците и на потребители на ел. енергия Още
БТПП участва в Шестата годишна конференция на Националния борд по туризъм
Под мотото „2019 – година на вътрешния туризъм, инвестициите и иновациите“ Още
Среща с представители на Биотехнологичен и Здравен Клъстер България
Обединяване на усилията за насърчаване на растежа и развитието на здравния и биотехнологичен сектор Още
НОВИНИ ОТ РЕГИОНАЛНИ ПАЛАТИ
Търговско-промишлена палата – Враца участва в четвърта партньорска среща по международен проект за дигитализация на МСП
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Бизнес делегация с провеждане на бизнес форум в гр. Исламабад, Ислямска република Пакистан
20 – 21 май 2019 г. Още
СТРАТЕГИЧЕСКИ ДОКУМЕНТИ
Приета е актуализацията на Националната програма за реформи на Република България за 2019 г.
В изпълнение на Стратегията „Европа 2020“ Още
СЕЛСКО СТОПАНСТВО
ЕК одобри държавна помощ за закупуване на съоръжения за добив и съхранение на сурово мляко
Бюджетът за помощ е в размер 2 млн. лева Още
ОБЩЕСТВО И ЗНАНИЕ
Постигането на материални цели е сред основните приоритети на българина, показва научно изследване
Резултати от проект “”Икономиката в сянка” като девиантна практика” Още
ИНФОРМАЦИЯ ОТ ДИПЛОМАТИЧЕСКИТЕ МИСИИ
Покана от Търговското представителство на Русия в България
За посещение на Руската експозиция на изложението БАТА-АГРО 2019 (14-17 май) Още