Брой 80 (1838), 24-04-2019
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

СТРАТЕГИЧЕСКИ ДОКУМЕНТИ

Приета е актуализацията на Националната програма за реформи на Република България за 2019 г.


На днешното си заседание правителството прие актуализацията на Националната програма за реформи (НПР) на Република България за 2019 г. Тя е изготвена в изпълнение на Стратегията „Европа 2020“, както и в рамките на засиленото наблюдение на икономическите политики в ЕС.

Националният доклад за България за 2019 г., заедно с документите, поставящи началото на Европейския семестър, послужиха като отправна точка при настоящата актуализация на НПР. Положителните макроикономически промени и мерките на политиката за намаляване на потенциалните макрофинансови рискове, произтичащи от банковия и небанковия сектор, доведоха до допълнително коригиране на дисбалансите. Програмата се фокусира върху изпълнението на мерките, адресиращи специфичните препоръки на Съвета от 2018 година.

Националната програма за реформи включва четири основни раздела. Първият съдържа кратък преглед на макроикономическите очаквания. Вторият раздел е съставен от три части, като са посочени мерките в отговор на препоръките и на констатираните пропуски в Националния доклад за България за 2019 г. За първи път през настоящата година се въвежда част с кратко описание на инвестиционната стратегия на правителството за адресиране на инвестиционния недостиг в ключови за растежа области. В документа е представен и преглед на напредъка в изпълнението на националните цели по Стратегия „Европа 2020“, както и комплекс от мерки в области на политики, които допринасят за подобряване на бизнес средата. В програмата са включени и проекти, финансирани по Програмата за подкрепа на структурни реформи на ЕК, определени през 2018 година.

Актуализацията на НПР за 2019 година е разработена в съответствие с приоритетите за управление на правителството (2017-2021 г.), с Конвергентната програма на Република България (2019-2022 г.) и със Средносрочната бюджетна прогноза за периода 2020-2022 г.

 

НОВИНИ ОТ БТПП
Ускоряване на процедурите по приемане на ЗИД на Закона за енергетиката в Народното събрание
Съвместно становище на организациите на търговците и на потребители на ел. енергия Още
БТПП участва в Шестата годишна конференция на Националния борд по туризъм
Под мотото „2019 – година на вътрешния туризъм, инвестициите и иновациите“ Още
Среща с представители на Биотехнологичен и Здравен Клъстер България
Обединяване на усилията за насърчаване на растежа и развитието на здравния и биотехнологичен сектор Още
НОВИНИ ОТ РЕГИОНАЛНИ ПАЛАТИ
Търговско-промишлена палата – Враца участва в четвърта партньорска среща по международен проект за дигитализация на МСП
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Бизнес делегация с провеждане на бизнес форум в гр. Исламабад, Ислямска република Пакистан
20 – 21 май 2019 г. Още
СТРАТЕГИЧЕСКИ ДОКУМЕНТИ
Приета е актуализацията на Националната програма за реформи на Република България за 2019 г.
В изпълнение на Стратегията „Европа 2020“ Още
СЕЛСКО СТОПАНСТВО
ЕК одобри държавна помощ за закупуване на съоръжения за добив и съхранение на сурово мляко
Бюджетът за помощ е в размер 2 млн. лева Още
ОБЩЕСТВО И ЗНАНИЕ
Постигането на материални цели е сред основните приоритети на българина, показва научно изследване
Резултати от проект “”Икономиката в сянка” като девиантна практика” Още
ИНФОРМАЦИЯ ОТ ДИПЛОМАТИЧЕСКИТЕ МИСИИ
Покана от Търговското представителство на Русия в България
За посещение на Руската експозиция на изложението БАТА-АГРО 2019 (14-17 май) Още