Брой 186 (946), 28-09-2015
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ИКОНОМИКА - АНАЛИЗИ, ПРОГНОЗИ

УниКредит Булбанк: БВП ускорява темповете си на растеж до 2.6% през 2016 г.


БВП на България ще ускори темповете си на растеж до 2.6% през 2016 г. Това е един от основните изводи на икономическия екип на УниКредит Булбанк в последния тримесечен анализ. Прогнозата за ръста на БВП е повишена както за тази, така и за следващата година благодарение на значителния напредък в усвояването на средства от ЕС, по-голямото от очакваното понижение на цените на петрола и продължаващото възстановяване на пазара на труда. За второ поредно тримесечие прогнозата за ръст на БВП е повишена от 2.1% до 2.3% за 2015 г и от 2.4% до 2.6% за 2016 г. Очакванията са през тази година да бъде отчетена средногодишна дефлация от около 0.2%. За сравнение година по-рано тя беше 1.4%, докато ускоряването на растежа през следващата година ще направи възможно да бъде отчетена инфлация от около 0.4%.

„От фундаментална гледна точка икономиката изглежда добре позиционирана, за да продължи процесът на възстановяване, задвижван от износа, който в хода на тази година получи допълнителна подкрепа от устойчивия спад на цените на петрола, по-слабото евро и продължаващото възстановяване на пазара на труда“, обясни Кристофор Павлов, главен икономист на УниКредит Булбанк. По неговите думи значителна роля за възстановяването на българската икономика досега през тази година има и по-доброто усвояване на средства от ЕС, което достигна 85% към юли и е особено окуражаващо, като се има предвид много слабото начало на процеса. За сравнение за първите четири години бяха усвоени едва 15.6% от общата сума, която се полага на България.

Едновременно със засилване на растежа на БВП се очаква и подобряване на неговата структура. По-конкретно, икономистите на УниКредит очакват износът да превъзмогне глобалната тенденция за забавяне на търговията и да нарасне с нови 3.5% в реално изражение през следващата година. Все пак това би означавало умерено забавяне на темпа от 7.7%, който анализаторите прогнозират за цялата 2015 г. По-голямата част от забавянето ще дойде в резултат от предстоящото нормализиране на лихвените равнища в САЩ, което се очаква да има негативно въздействие върху търсенето в някои от търговските партньори на страната, които са разглеждани като твърде уязвими, като например Сърбия, Хърватия и най-вече Турция. В същото време фактори действащи в обратната посока ще бъдат продължаващото възстановяване на пазара на труда, впечатляващият прогрес в усвояването на средствата от ЕС, изобилната вътрешна и външна ликвидност, както и бавно просмукващите се към останалата част от икономиката положителни ефекти от по-силния от очакваното спад на енергийните цени. Всичко това ще подкрепи процеса на възстановяване на потребителските разходи както и инвестициите през 2016 г.

„Усилията за усвояване на повече средства от ЕС ще бъдат подпомогнати и от много силната фискална позиция през тази година, която ще позволи не само да се осигури национално съфинансиране на всички проекти от първия програмен период, които трябва да бъдат приключени до края на годината, но и да се започнат някои инфраструктурни проекти от новия програмен период, като първоначално се финансират изцяло със средства от бюджета“, посочва още в анализа главният икономист на УниКредит Булбанк.

За възстановяването на потребителските разходи все по-ключово значение ще играе и възстановяването на пазара на труда. За второто тримесечие на 2015 г. нормата на безработица спадна до 9.7%, докато заетостта бележи ръст от 1.1% на годишна база. Близо 2/3 от новооткритите работни места са в едни от най-високоплатените сектори в България – изнесените услуги в сферата на ИТ, комуникации и бизнес услуги. На този фон ускоряването на темпа на растеж на реалните заплати до впечатляващите 7.2% през първото тримесечие на годината на годишна база не изглежда като изненада.

В последния анализ на икономическия екип на УниКредит прогнозите за следващата година са положителни и за целия регион на ЦИЕ. За държавите-членки на ЕС от ЦИЕ очакванията са средно БВП да нарасне с 2-3.5% през 2015 г.

„Регионът на ЦИЕ има потенциал да се справи с евентуални нови предизвикателства, свързани най-вече със затягане на монетарната политика в САЩ и забавяне на растежа в някои развиващи се пазари и най-вече в Китай. През следващата година растежът в региона ще остане стабилен и дори може да надмине очакванията на анализаторите“, коментира главния икономист на УниКредит за ЦИЕ Любомир Митов.

 

НОВИНИ ОТ БТПП
Меморандум за разбирателство сключи БТПП с Търговско-промишлената палата на Беларус
Разширява се сътрудничеството за насърчаване на търговския стокообмен, инвестициите... Още
Демонстрационна сесия и тестване на он лайн платформа по проект “V-Alert”
Информационна сигурност за Интернет потребителите Още
Българо-израелската търговско-промишлена палата прие програма за дейността си
Гласувани бяха промени в Устава и нов Управителен съвет Още
НОВИНИ ОТ РЕГИОНАЛНИ ПАЛАТИ
Хотелиери и ресторантьори повишиха компетенциите си на семинар в Албена
ТПП-Добрич в партньорство с НБУ представи основните продукти, разработени по проект, ориентиран към ХОРЕКА сектора Още
НОВИНИ ОТ БРАНШОВИ ОРГАНИЗАЦИИ
Пети дискусионен форум "Строителството през 2016г." организира днес Камарата на строителите
4830 са строителните фирми, вписани в професионалния централен регистър на строителите Още
ИКОНОМИКА - АНАЛИЗИ, ПРОГНОЗИ
УниКредит Булбанк: БВП ускорява темповете си на растеж до 2.6% през 2016 г.
Напредъкът в усвояването на средства от ЕС, резкият спад на цените на петрола и възстановяването на пазара на труда са сред причините за ревизията на оценката Още
ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ
ЕС приема за пръв път програма за сътрудничество за Балканите и Средиземноморието на стойност 40 милиона евро
Ще се насърчават предприемачеството и иновациите в МСП — ще се стимулират предприемаческите, социалните и цифровите иновации... Още
МИТНИЦИ И МИТНИЧЕСКИ РЕЖИМ
Отпадат забраните за преминаване на хърватски стоки и превозни средства през Сърбия
Отпада и забраната на Хърватия за влизането на нейна територия на автомобили със сръбска регистрация и на пътуващи граждани със сръбски паспорти Още
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ
Оферти за бизнес партньорство