Брой 186 (946), 28-09-2015
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

НОВИНИ ОТ РЕГИОНАЛНИ ПАЛАТИ

Хотелиери и ресторантьори повишиха компетенциите си на семинар в Албена

На 24 септември в КК Албена се проведе национален семинар на тема „Новите предизвикателства пред съвременния мениджър в управлението на малки хотели и ресторанти”, организиран от ТПП-Добрич и Франкофонската програма по хотелиерство и ресторантьорство при НБУ в рамките на проект „Алианс на уменията за устойчиво управление на малки хотели и ресторанти/RESPONS”. В семинара взеха участие хотелиери и ресторантьори от област Добрич, РИО, местни власти, социални партньори.

По време на семинара бяха представени основните продукти, разработени по проекта: изготвеният  обстоен анализ на уменията на мениджърите в ХОРЕКА сектор във всяка една от държавите партньори (България, Румъния, Полша, Франция, Германия, Италия и Испания).

Европейските квалификационни рамки на професиите „мениджър на малък хотел” и „мениджър на малък ресторант” са вторият ключов продукт от работата по проекта. Двете показват в детайли знанията, уменията и компетенциите, които трябва да притежават съвременните мениджъри, за да ръководят успешно хотелите и ресторантите си, съобразно всички новости на пазара, в зависимост от нуждите и очакванията на икономиката, новите изисквания и очаквания на клиентите, конкуренцията и всички нови предизвикателства, пред които са изправени.

Самоучителят за социално отговорно управление на малки хотели и ресторанти и пътеводителят за устойчив бизнес  имат за цел да подготвят ръководния/специализирания персонал в хотелиерството и ресторантьорството да предоставя иновативни и висококачествени продукти и услуги и в същото време: да управлява устойчиво и да развива човешките ресурси, да интегрира социални стандарти в бизнес стратегията на организацията, да планира стратегически, да организира и управлява екологично отговорната употреба на ресурсите, да намалява системно отрицателното въздействие от дейността си върху околната среда, да опазва и рекламира местното културно наследство, да повишава конкурентоспособността на своето предприятие.

В съответствие с плана за разпространение и популяризиране на резултатите от работата на страните-партньори и крайните продукти по проекта, в Бакалавърска програма „Мениджмънт на хотелиерството и ресторантьорството” – Албена от новата учебна 2015/2016 година е включен за изучаване нов курс - Тренингов курс по Корпоративна социална отговорност в хотелиерството и ресторантьорството. Той ще запознава студентите с практическата същност и ползите от прилагането на принципите на Корпоративна социална отговорност в управлението на хотелиерството и ресторантьорството, ще предостави информация за различните дейности и инициативи, пряко свързани с прилагането на Корпоративна социална отговорност и ще покаже защо е важно тя да се прилага.

Повече информация за проекта, партньорите и продуктите можете да намерите на: http://responsalliance.eu/bg

 

 

 

 

НОВИНИ ОТ БТПП
Меморандум за разбирателство сключи БТПП с Търговско-промишлената палата на Беларус
Разширява се сътрудничеството за насърчаване на търговския стокообмен, инвестициите... Още
Демонстрационна сесия и тестване на он лайн платформа по проект “V-Alert”
Информационна сигурност за Интернет потребителите Още
Българо-израелската търговско-промишлена палата прие програма за дейността си
Гласувани бяха промени в Устава и нов Управителен съвет Още
НОВИНИ ОТ РЕГИОНАЛНИ ПАЛАТИ
Хотелиери и ресторантьори повишиха компетенциите си на семинар в Албена
ТПП-Добрич в партньорство с НБУ представи основните продукти, разработени по проект, ориентиран към ХОРЕКА сектора Още
НОВИНИ ОТ БРАНШОВИ ОРГАНИЗАЦИИ
Пети дискусионен форум "Строителството през 2016г." организира днес Камарата на строителите
4830 са строителните фирми, вписани в професионалния централен регистър на строителите Още
ИКОНОМИКА - АНАЛИЗИ, ПРОГНОЗИ
УниКредит Булбанк: БВП ускорява темповете си на растеж до 2.6% през 2016 г.
Напредъкът в усвояването на средства от ЕС, резкият спад на цените на петрола и възстановяването на пазара на труда са сред причините за ревизията на оценката Още
ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ
ЕС приема за пръв път програма за сътрудничество за Балканите и Средиземноморието на стойност 40 милиона евро
Ще се насърчават предприемачеството и иновациите в МСП — ще се стимулират предприемаческите, социалните и цифровите иновации... Още
МИТНИЦИ И МИТНИЧЕСКИ РЕЖИМ
Отпадат забраните за преминаване на хърватски стоки и превозни средства през Сърбия
Отпада и забраната на Хърватия за влизането на нейна територия на автомобили със сръбска регистрация и на пътуващи граждани със сръбски паспорти Още
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ
Оферти за бизнес партньорство