Брой 186 (946), 28-09-2015
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ

ЕС приема за пръв път програма за сътрудничество за Балканите и Средиземноморието на стойност 40 милиона евро


ЕС прие първата програма за транснационално сътрудничество за Балканите и Средиземноморието, обхващаща Балканския полуостров и източната част на Средиземно море. В програмата участват три държави от ЕС (Гърция, България и Кипър) и две държави кандидатки за членство в Съюза (Албания и бившата югославска република Македония). Тя е насочена към две ключови предизвикателства за региона: повишаването на конкурентоспособността чрез предприемачество и иновации и опазването на околната среда.

С проектите, финансирани по програмата, ще се насърчават предприемачеството и иновациите в МСП — ще се стимулират предприемаческите, социалните и цифровите иновации, ще се установяват връзки между бизнеса и образованието и ще се създадат условия за обмен на знания между всички участващи региони. Проектите, финансирани по втория приоритет, ще гарантират устойчиво използване на ресурсите и опазване на природното и културното наследство в целия регион на Балканите и Средиземноморието.

За програмата ще бъдат отпуснати над 28 милиона евро от Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР) и над 5 милиона евро от Инструмента на ЕС за предприсъединителна помощ (ИПП). Като се включи съфинансирането от страна на самите държави, средствата за насърчаване на сътрудничеството в региона достигат почти 40 милиона евро.

Гръцкото министерство на икономиката, инфраструктурата, мореплаването и туризма бе определено за управляващ орган на програмата. Ще бъдат финансирани до 85% от разходите за дейности на партньорите по проекти.

КОНТЕКСТ
Европейският фонд за регионално развитие (ЕФРР) има за цел да засили икономическото и социалното сближаване в Европейския съюз чрез намаляване на различията между регионите. По линия на ЕФРР ще се инвестират над 199 милиарда евро в регионите на Европа през периода 2014-2020 г.

Чрез Инструмента за предприсъединителна помощ (ИПП) се предоставя финансова и техническа помощ в подкрепа на реформите в страните в процес на присъединяване. Средствата по ИПП помагат за изграждане на капацитета на тези държави, което води до постепенно и положително развитие на региона. За периода 2014-2020 г. ИПП разполага с бюджет от около 11,7 милиарда евро.

За повече информация:
Гръцко министерство на икономиката, инфраструктурата, мореплаването и туризма - Управляващ орган на европейските програми за териториално сътрудничество
Leoforos Georgikis Scholis 64
GR-57001 Thessaloniki
www.interreg.gr
Резюмета на оперативните програми, финансирани от фондовете на политиката на сближаване, през периода 2014 — 2020 г.

НОВИНИ ОТ БТПП
Меморандум за разбирателство сключи БТПП с Търговско-промишлената палата на Беларус
Разширява се сътрудничеството за насърчаване на търговския стокообмен, инвестициите... Още
Демонстрационна сесия и тестване на он лайн платформа по проект “V-Alert”
Информационна сигурност за Интернет потребителите Още
Българо-израелската търговско-промишлена палата прие програма за дейността си
Гласувани бяха промени в Устава и нов Управителен съвет Още
НОВИНИ ОТ РЕГИОНАЛНИ ПАЛАТИ
Хотелиери и ресторантьори повишиха компетенциите си на семинар в Албена
ТПП-Добрич в партньорство с НБУ представи основните продукти, разработени по проект, ориентиран към ХОРЕКА сектора Още
НОВИНИ ОТ БРАНШОВИ ОРГАНИЗАЦИИ
Пети дискусионен форум "Строителството през 2016г." организира днес Камарата на строителите
4830 са строителните фирми, вписани в професионалния централен регистър на строителите Още
ИКОНОМИКА - АНАЛИЗИ, ПРОГНОЗИ
УниКредит Булбанк: БВП ускорява темповете си на растеж до 2.6% през 2016 г.
Напредъкът в усвояването на средства от ЕС, резкият спад на цените на петрола и възстановяването на пазара на труда са сред причините за ревизията на оценката Още
ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ
ЕС приема за пръв път програма за сътрудничество за Балканите и Средиземноморието на стойност 40 милиона евро
Ще се насърчават предприемачеството и иновациите в МСП — ще се стимулират предприемаческите, социалните и цифровите иновации... Още
МИТНИЦИ И МИТНИЧЕСКИ РЕЖИМ
Отпадат забраните за преминаване на хърватски стоки и превозни средства през Сърбия
Отпада и забраната на Хърватия за влизането на нейна територия на автомобили със сръбска регистрация и на пътуващи граждани със сръбски паспорти Още
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ
Оферти за бизнес партньорство