Брой 69 (1827), 09-04-2019
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

БАНКИ, КРЕДИТИРАНЕ

Покана за участие в новата „Програма на Българската банка за развитие за предоставяне на кредитни линии за оперативен лизинг в полза на малки и средни предприятия „ПРОГРАМА ОЛ / 4 / МСП“


След успешния старт на он-лендинг Програмата на Българската банка за развитие за малки и средни предприятия - лизингополучатели (Програма „ЛИЗИНГ ЛАЙН“), банката разширява обхвата на своето индиректно финансиране чрез предоставяне на кредитни линии на компании, отдаващи активи на оперативен лизинг в полза на МСП.

ББР кани всички търговски дружества с основен предмет на стопанска дейност лизинг да кандидатстват за он-лендинг финансиране и партньорство в нейната нова „Програма на Българската банка за развитие за предоставяне на кредитни линии за оперативен лизинг в полза на малките и средните предприятия „ОЛ / 4 / МСП“.

Всички търговски компании с основен предмет на стопанска дейност лизинг могат да подадат писмено заявление за интерес към участие в „ПРОГРАМА ОЛ / 4 / МСП“ на адреса на управление на ББР, град София 1000, ул. Дякон Игнатий № 1. Заедно със заявлението си трябва да предоставят в ББР и писмена информация за:

  • Размера на търсеното финансиране;
  • Предпочитани условия за усвояване и погасяване на търсеното финансиране;
  • Презентация на дейността и бизнес план на лизинговата компания - кандидат;
  • Проект на оферта за оперативен лизинг за малки и средни предприятия, съдържаща всички финансови и нефинансови предимства и улеснения, които ще бъдат осигурени на крайните лизингополучатели по ПРОГРАМА ОЛ / 4 / МСП от лизинговата компания - кандидат;
  • Имена, телефони и електронни адреси, на които ББР може да се установи контакт с кандидатите.

Срок за заявяване на интерес към финансирането: 30 април 2019 г.

От банката обръщат внимание, че отправената покана не представлява ангажимент и не съдържа изявление за поемане на ангажимент за сключване на договор за финансиране, от страна на ББР.

Предварително заявен интерес за участие в „ПРОГРАМА ОЛ / 4 / МСП“ няма да се счита за поет ангажимент за участие от страна на заявилия интерес кандидат.

В индиректното финансиране по „ПРОГРАМА ОЛ / 4 / МСП“ се участва след сключване на договор между ББР и избраните от ББР лизингови компании.

За повече информация и съдействие се обръщайте към Българската банка за развитие на електронен адрес externalprogrammes@bdbank.bg  и на телефони 02/ 93-06- 391/364/319 или 293, Управление „Външни програми“ при ББР.

Подробности за общите условия по "ПРОГРАМА ОЛ / 4 / МСП", условията и сроковете за усвояване, начините за погасяване, критериите за подбор и др., ще откриете тук

НОВИНИ ОТ БТПП
Становище на АОБР относно "Предложение за развитие на методологията за рейтинговата система на висшите училища в Република България за 2019 г."
Представяне на Централизираната автоматизирана информационна система „Електронни обществени поръчки“
Осигурява прозрачност чрез детайлна и пълна проследимост на действията Още
Среща с представители на Меди Хелп
Популяризирането на медицинския, здравен и възстановителен туризъм – във фокуса на разговора Още
БТПП участва в среща на Консултативния съвет ЕС - Турция
Обсъждане на търговските връзки и инвестиционните възможности Още
Покана за семинар „Финансови инструменти и инвестиционни проекти в областта на недвижимите имоти“
15 април 2019 г. от 14.30 часа в БТПП Още
Създайте нови партньорства - участвайте в бизнес срещи с тайвански фирми
16 април 2019 г., Гранд хотел „София”, гр. София Още
Двустранни бизнес срещи с турски фирми на 12 април
С потенциални партньори от автомобилния, строителния и машиностроителния сектор Още
БАНКИ, КРЕДИТИРАНЕ
Покана за участие в новата „Програма на Българската банка за развитие за предоставяне на кредитни линии за оперативен лизинг в полза на малки и средни предприятия „ПРОГРАМА ОЛ / 4 / МСП“
Срок за заявяване на интерес към финансирането: 30 април 2019 г. Още
ЕНЕРГИЙНА ПОЛИТИКА И ЕНЕРГИЙНА ДИВЕРСИФИКАЦИЯ
Енергийните министри на България и Гърция обсъдиха актуализиран график за реализация на газовата връзка между двете страни
Интерконекторът да бъде въведен в експлоатация през 2020 година Още
ТРУД И ЗАЕТОСТ
Наполовина е намаляла сумата на забавените възнаграждения
За година Инспекцията по труда е подала 55 искови молби за обявяване в несъстоятелност на дружества заради неизплатени заплати Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Презентация на Международно изложение за вносни стоки, China International Import Expo
12 април 2019 г., гр. София Още