Брой 69 (1827), 09-04-2019
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

НОВИНИ ОТ БТПП

Становище на АОБР относно "Предложение за развитие на методологията за рейтинговата система на висшите училища в Република България за 2019 г."


С писмо до министъра на образованието и науката Красимир Вълчев Асоциацията на организациите на българските работодатели (АОБР) представи своето становище относно Предложение за развитие на методологията за рейтинговата система на висшите училища в Република България за 2019 г.

Българските работодатели са силно заинтересовани както от приема в нужни за бизнеса професии/специалности, но също така и от качеството на завършващите студенти. Като един от основните данъкоплатци в държавата българските фирми следва да могат да разчитат на добре подготвени кадри от висшите училища и от тази гледна точка е необходимо и трябва да се подобри качеството на учебния процес.

В този смисъл АОБР отбелязва, че рейтинговата система трябва да стимулира висшите училища да подобряват дейността си, като инвестират усилия и ресурси за подобряване на показателите, по които показват изоставане.

В тази връзка АОБР предлага промяна и допълнения на някои аспекти от предложението за постигането на оптимален резултат. С предложенията и мотивите към тях можете да се запознаете ТУК

АОБР настоява  да се създаде в кратък срок работна група, която да обсъди още веднъж направеното предложение и да разработи качествено предложение за оптимизиране на РСВУБ съобразено с нуждите на бизнеса, защото в крайна сметка висшето образование не трябва да е самоцел. То е важно за младите хора, за да им създаде качествена заетост, от една страна, но от друга страна – е важно и за икономиката на България, доколкото българските предприятия могат да се развиват и да имат принос във фискалната система само и единствено, ако разполагат с качествена работна сила.

 

 

НОВИНИ ОТ БТПП
Становище на АОБР относно "Предложение за развитие на методологията за рейтинговата система на висшите училища в Република България за 2019 г."
Представяне на Централизираната автоматизирана информационна система „Електронни обществени поръчки“
Осигурява прозрачност чрез детайлна и пълна проследимост на действията Още
Среща с представители на Меди Хелп
Популяризирането на медицинския, здравен и възстановителен туризъм – във фокуса на разговора Още
БТПП участва в среща на Консултативния съвет ЕС - Турция
Обсъждане на търговските връзки и инвестиционните възможности Още
Покана за семинар „Финансови инструменти и инвестиционни проекти в областта на недвижимите имоти“
15 април 2019 г. от 14.30 часа в БТПП Още
Създайте нови партньорства - участвайте в бизнес срещи с тайвански фирми
16 април 2019 г., Гранд хотел „София”, гр. София Още
Двустранни бизнес срещи с турски фирми на 12 април
С потенциални партньори от автомобилния, строителния и машиностроителния сектор Още
БАНКИ, КРЕДИТИРАНЕ
Покана за участие в новата „Програма на Българската банка за развитие за предоставяне на кредитни линии за оперативен лизинг в полза на малки и средни предприятия „ПРОГРАМА ОЛ / 4 / МСП“
Срок за заявяване на интерес към финансирането: 30 април 2019 г. Още
ЕНЕРГИЙНА ПОЛИТИКА И ЕНЕРГИЙНА ДИВЕРСИФИКАЦИЯ
Енергийните министри на България и Гърция обсъдиха актуализиран график за реализация на газовата връзка между двете страни
Интерконекторът да бъде въведен в експлоатация през 2020 година Още
ТРУД И ЗАЕТОСТ
Наполовина е намаляла сумата на забавените възнаграждения
За година Инспекцията по труда е подала 55 искови молби за обявяване в несъстоятелност на дружества заради неизплатени заплати Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Презентация на Международно изложение за вносни стоки, China International Import Expo
12 април 2019 г., гр. София Още