Брой 69 (1827), 09-04-2019
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

НОВИНИ ОТ БТПП

Представяне на Централизираната автоматизирана информационна система „Електронни обществени поръчки“


Представители на БТПП взеха участие по време на информационно събитие по проект „Разработване, внедряване и поддържане на единна национална електронна уеб-базирана платформа: Централизирана автоматизирана информационна система „Електронни обществени поръчки“ (ЦАИС ЕОП). По време на срещата представители на Агенцията по обществени поръчки (АОП) и на изпълнителя по проекта - Консорциум „ЕОП България“, представиха пред възложители, медии и други заинтересовани лица напредъка по разработването и внедряването на системата. Информационното събитие се проведе по покана от страна на АОП с цел публичното представяне на националната платформа „ЦАИС ЕОП“. Същата система ще бъде представена и в БТПП на 18.04.2019г.

От страна на АОП беше представена следната информация:

  • Системата ще се състои от 32 модула, като до момента са разработени и пуснати 16 от тях. Очаква се до 2020г. да бъдат пуснати в експлоатация всички. През следващите 7 месеца до заработването на информационната система, а именно 01.11.2019г., всеки може да си направи регистрация в нея и да се запознае със съдържанието ѝ. След този период всички данни ще бъдат изтрити, освен регистрацията на потребителите.
  •  Новата система е с цел избягването на корупционни практики при обществените поръчки. Тя цели да осигури прозрачност чрез детайлна и пълна проследимост на действията.
  • При обявяването на ОП възложителят ще получи „криптографски ключ“. Без него подаденото съдържание няма да може да бъде отворено (поради тази причина всеки възложител трябва да пази получения „ключ“). Всяка ОП ще е с публичен достъп и ще бъде видима и от лица, които нямат регистрация в информационната система.
  • Всички събрани данни, свързани с обявените ОП, ще бъдат криптирани до момента на изтичане на срока за подаване на офертни предложения. След това участниците и ценовите предложения ще бъдат публикувани на интернет страницата.
  • В системата е заложено участниците да получават  „квалифициран печат“ след подаване на офертни предложения. Това цели спирането на подмяната на документи, тъй като при повторно подаване или подмяна „квалифицираните печати‘ ще се разминават с първоначално получения. Всички документи с правна сила трябва да бъдат подписани с електронен подпис от български или европейски доставчик.
  • Беше отбелязано, че при временна неработоспособност на сайта, срокът за обществената поръчка ще бъде удължен. Към момента новата информационна система не е съгласувана с Комисия за защита на личните данни.
  • Всички възложители ще запазят до сега съществуващите си официални номера на партида.
НОВИНИ ОТ БТПП
Становище на АОБР относно "Предложение за развитие на методологията за рейтинговата система на висшите училища в Република България за 2019 г."
Представяне на Централизираната автоматизирана информационна система „Електронни обществени поръчки“
Осигурява прозрачност чрез детайлна и пълна проследимост на действията Още
Среща с представители на Меди Хелп
Популяризирането на медицинския, здравен и възстановителен туризъм – във фокуса на разговора Още
БТПП участва в среща на Консултативния съвет ЕС - Турция
Обсъждане на търговските връзки и инвестиционните възможности Още
Покана за семинар „Финансови инструменти и инвестиционни проекти в областта на недвижимите имоти“
15 април 2019 г. от 14.30 часа в БТПП Още
Създайте нови партньорства - участвайте в бизнес срещи с тайвански фирми
16 април 2019 г., Гранд хотел „София”, гр. София Още
Двустранни бизнес срещи с турски фирми на 12 април
С потенциални партньори от автомобилния, строителния и машиностроителния сектор Още
БАНКИ, КРЕДИТИРАНЕ
Покана за участие в новата „Програма на Българската банка за развитие за предоставяне на кредитни линии за оперативен лизинг в полза на малки и средни предприятия „ПРОГРАМА ОЛ / 4 / МСП“
Срок за заявяване на интерес към финансирането: 30 април 2019 г. Още
ЕНЕРГИЙНА ПОЛИТИКА И ЕНЕРГИЙНА ДИВЕРСИФИКАЦИЯ
Енергийните министри на България и Гърция обсъдиха актуализиран график за реализация на газовата връзка между двете страни
Интерконекторът да бъде въведен в експлоатация през 2020 година Още
ТРУД И ЗАЕТОСТ
Наполовина е намаляла сумата на забавените възнаграждения
За година Инспекцията по труда е подала 55 искови молби за обявяване в несъстоятелност на дружества заради неизплатени заплати Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Презентация на Международно изложение за вносни стоки, China International Import Expo
12 април 2019 г., гр. София Още