Назад

„ББР Лизинг“ подкрепя бизнеса с нови продукти с 0% самоучастие за закупуване на транспортни средства


„ББР Лизинг“, част от Групата на Българската банка за развитие, ще подпомага бизнеса с  два нови финансови продукта - с 0% самоучастие за закупуване на транспортни средства и 5% самоучастие за машини, оборудване и зелени инвестиции. Малките и средните фирми могат да кандидатстват за финансиране до 2 млн. евро и срок на изплащане до 8 години. Ресурсът се отпуска с подкрепата на Европейския съюз по програма InvestEU.

Средствата по направление „Конкурентоспособност на МСП“ са предназначени за закупуване на нови и употребявани производствени машини и оборудване, строителна и земеделска техника, товарни автомобили и транспортни средства.

В направление „Устойчивост“ допустими за финансиране са проекти, свързани с повишаване на индустриалната енергийна ефективност, нискоемисионна мобилност, производство на енергия от ВЕИ, инвестиции в кръгова икономика и устойчиво използване на материали.

От преференциалните лизингови условия могат да се възползват и компании, които покриват изискванията за „устойчиво предприятие“ на Европейския инвестиционен фонд.

Микро, малките и средните фирми могат да кандидатстват за финансиране до юли 2025 г.

Програмата InvestEU е инициатива на Групата на ЕИБ и Европейската комисия, насочена към стимулиране на инвестициите, иновациите и устойчивото развитие в държавите-членки на ЕС. Компаниите могат да се възползват от облекчени условия на финансиране, по-дълги срокове на изплащане и намалени изисквания за самоучастие.