Назад

НСИ: Спад на вноса и износа през първото полугодие на 2023 г.


Износът на стоки от България за трети страни през първото полугодие на т.г. се увеличава с 3.1% в сравнение с периода януари - юни 2022 г. и е в размер на 16 001.5 млн. лв., a вносът на стоки от трети страни намалява с 15.4% и е на стойност 19 452.2 млн. лева. Това сочат предварителни данни на Националния статистически институт (НСИ).

Най-голям ръст при износа на стоки за трети страни в сравнение с периода януари - юни 2022 г. е отбелязан в секторите „Машини, оборудване и превозни средства“ (68.7%) и „Мазнини, масла и восъци от животински и растителен произход“ (38.9%). Най-голям спад се наблюдава в сектор „Минерални горива, масла и подобни продукти“ (36.3%). Най-голямо увеличение при вноса на стоки от трети страни е отчетено в секторите „Безалкохолни и алкохолни напитки и тютюн“ (21.5%) и „Машини, оборудване и превозни средства“ (19.5%). Най-голям спад се наблюдава в сектор „Мазнини, масла и восъци от животински и растителен произход“ (38.6%).

Изнесените стоки общо за трети страни и ЕС са в размер на 44 433.4 млн. лв. през периода януари - юни 2023 г., което е с 3.1% по-малко в сравнение със същия период на предходната година, а общата стойност на внесените стоки от трети страни и ЕС е 48 783.4 млн. лв. и намалява с 6.2%.

Пълните данни на НСИ ТУК