Брой 126 (383), 02-07-2013
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

НОВИНИ ОТ БТПП

Несигурността в икономическата среда и бюрократичните ограничения пречат на иновациите, показва проучване на БТПП


Липсата на финансиране, несигурността в икономически план и тежестта на административните процедури по Оперативна програма „Конкурентоспособност” са основните пречки за осъществяването на иновации. Това показва проведено от БТПП през м. юни 2013 г. проучване сред членовете на Палатата за ролята на иновациите в бизнеса и сътрудничеството с университетите. Спрямо миналата година не се наблюдава подобрение в ситуацията. Същите  проблеми са посочени от фирмите и в проучване на БТПП, проведено 2012 година.

Източниците за иновативни решения са университетите и научните институти, но почти половината от предприятията (45%) не смятат, че в близките 3-5 години ще възложат на тях разработката на нов продукт, показват данните от новото изледване на иновативните нагласи. Спада делът на фирмите, възнамеряващи да възложат разработването на нов продукт - от 51% за 2012 г. на 35%. Намеренията на бизнеса за сътрудничество с образователни структури се изразяват най-вече в наемането на стажанти (при 82% от фирмите) и организирането на обучения (при 70%). Спрямо миналата година се наблюдава повишаване на дела на фирмите, които възнамеряват да наемат стажанти (с 15%).

Едва 23% от предприемачите заявяват, че могат самостоятелно да реализират дейности в областта на иновациите. 37%  посочват като най-предпочитана форма за иновационна дейност партньорство с други фирми и университети, 26% - с чуждестранни фирми.

Недостатъчната информираност на бизнеса за научните разработки, както и слабата активност на университетите са двете основни бариери пред сътрудничество бизнес-наука, показват още резултатите от проучването.

Конкурентният натиск налага предприятията да мислят за внедряване на иновации, за да оцелеят на пазара. Голям дял от фирмите (над 80%) имат намерения в близките години за  производство на нови продукти или усъвършестване на съществуващите.

Основните препоръки, които имат фирмите за управлението на двата фонда – Националния иновационен фонд и Фонд „Научни изследвания”, са за повече прозрачност и ефективност. Към новата оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020,  членовете на БТПП имат принципни препоръки за намаляване на административната тежест при процедурите, повишаване на административния капацитет и съкращаване на сроковете за оценяване на проектите. Имайки предвид ограниченията за редица производства и дейности при Оперативна програма „Конкурентоспособност”, която е източник за финансиране на иновативни проекти, предприемачите поставят под особено внимание необходимостта при новата оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” да се даде възможност за участие на всички производствени сектори или дейности. Представителите на бизнеса настояват и за ясна правна уредба и недопускане на тълкуване от администрацията; подобряване на административния капацитет на управляващия орган; включване като допустими разходи тези за управлението на спечелен проект.

НОВИНИ ОТ БТПП
Несигурността в икономическата среда и бюрократичните ограничения пречат на иновациите, показва проучване на БТПП
Резултати от проучване сред членовете на Палатата за ролята на иновациите в бизнеса и сътрудничеството с университетите Още
Българо – китайски бизнес форум – съвместно мероприятие на БТПП и Българо – китайската търговско – промишлена камара
Двустранни срещи между китайски представители и български фирми Още
Ученици от две софийски гимназии - на стаж в БТПП
Възпитаници на Националната финансово-стопанска гимназия (НФСГ) и Националата търговско-банкова гимназия (НТБГ) за шеста поредна година усвояват полезен опит за бъдещата си реализация Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Покани за международни събития, получени в БТПП
Interwine China 2013 - Международно изложение за вино и спиртни напитки, Китай Още
БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ
Публикувани данни за изпълнение на консолидираната фискална програма към 31.05.2013 г.
Бюджетното салдо по консолидираната фискална програма (КФП) на касова основа към месец май е положително в размер на 45,5 млн. лв. Още
МИТНИЦИ И МИТНИЧЕСКИ РЕЖИМ
Присъединяване на Р. Хърватия – важно да се знае
Подробна информация за ДДС и акцизи във връзка с присъединяването на Република Хърватия към Европейския съюз Още
ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ
Проекти на регионални планове за развитие на районите от ниво 2 за периода 2014-2020 г.
Документите оформят стратегическата визия за развитие на районите от ниво 2 през следващия програмен период Още
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ/КОНКУРСИ
Покана за участие в търг в Република Мавриций
Търг „Финансиране, проектиране, изграждане и управление на заводи за преработка на отпадъци в компост” Още