Брой 53 (813), 19-03-2015
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

НОВИНИ ОТ БТПП

БТПП участва в мартенската пленарна сесия на ЕИСК


Зам.-председателят на БТПП Георги Стоев  участва в мартенската пленарна сесия на Европейския икономически и социален комитет (ЕИСК), която се проведе на 18 и 19 март 2015 г.  в Брюксел.

В сградата на Европейската  комисия на 18 март бе представeна програмата „За по-добро законотворчество“ и бе направена равносметка на междуинституционалното сътрудничество от Франс Тимерманс, първи зам.-председател на Европейската комисия, отговарящ за подобряването на регулирането, междуинституционалните отношения, върховенството на закона и Хартата на основните права.

Днес, в рамките на втория пленарен ден, се състоя и тематичен дебат във връзка със становището на специализирана секция ECO „План за инвестиции за Европа“, в който участва зам.-председателят на Европейската комисия, отговарящ за заетостта, растежа, инвестициите и конкурентоспособността Юрки Катаинен.

В рамките на сесията бяха обсъдени редица документи и съобщения до Европейската комисия, Европейския парламент, Съвета, Европейската централна банка, Комитета на регионите и Европейската инвестиционна банка, сред които „План за инвестиции за Европа“ , „Преглед на икономическото управление“ , „Ролята на устойчивото развитие и участието на гражданското общество в самостоятелните инвестиционни споразумения на ЕС с трети страни“ .

НОВИНИ ОТ БТПП
Конференция „Иновации и предприемачество 2015“
Сътрудничеството между бизнеса и научноизследователските мрежи и повишаването на предприемаческата активност – във фокуса на дискусиите Още
БТПП участва в мартенската пленарна сесия на ЕИСК
Представeна бе програмата „За по-добро законотворчество“ и равносметка на междуинституционалното сътрудничество Още
Сътрудничество България-Сърбия: оптимално използване на икономическия потенциал на двете страни
Съвместно излизане на трети пазари, съвместни проекти за производство и реализация на продукция Още
Филипините предлагат търговски и инвестиционни преференции за европейски фирми
Пазарът на Филипините се развива изключително динамично Още
ЗАЩИТА НА КОНКУРЕНЦИЯТА
КЗК предяви твърдения за извършено нарушение на трите енергоразпределителни дружества
Злоупотреба с господстващото положение на дружествата във връзка с определяне и налагане на необосновано високи цени на достъп....... Още
ИКОНОМИКА - АНАЛИЗИ, ПРОГНОЗИ
И 2015 г. ще мине под знака на дефлацията у нас, прогнозира "Уникредит Булбанк"
Допълнителен фактор, задържащ на ниски нива индекса на потребителските цени, е, че икономиката продължава да работи значително под пълния си потенциал вече шеста поредна година Още
ТУРИЗЪМ
Министерството на туризма със спешни мерки за компенсиране спада на туристи от Русия и Украйна
Търсят се възможности за увеличаване броя на записванията и запазване миналогодишните нива на посещения на чуждестранни туристи Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Борба с избягването на данъци от предприятия: ЕК представя пакет от мерки за прозрачност в данъчното облагане
Предложение за въвеждане на автоматичен обмен на информация между страните членки във връзка с техните данъчни становища Още