Брой 53 (813), 19-03-2015
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

Борба с избягването на данъци от предприятия: ЕК представя пакет от мерки за прозрачност в данъчното облагане


Европейската комисия представи пакет от мерки за прозрачност в данъчното облагане като част от амбициозната си програма за борба с избягването на данъци от предприятия и с вредната данъчна конкуренция в ЕС. Основен елемент на този пакет от мерки за прозрачност в данъчното облагане е предложение за въвеждане на автоматичен обмен на информация между страните членки във връзка с техните данъчни становища.

Смята се, че избягването на данъци от предприятия лишава бюджетите на страните от ЕС от милиарди евро годишно. То също така подкопава справедливото поделяне на бремето между данъкоплатците и лоялната конкуренция между предприятията. Компаниите разчитат на сложността на данъчните правила и на липсата на сътрудничество между страните членки, за да прехвърлят печалби и да свеждат до минимум данъците, които плащат. Затова повишаването на прозрачността и сътрудничеството е изключително важно в борбата срещу агресивното данъчно планиране и неправомерните данъчни практики.

Пакетът от мерки за прозрачност в данъчното облагане има за цел да гарантира, че страните членки разполагат с нужната информация, за да защитават данъчната си основа и да вземат ефективни мерки срещу компании, които се опитват да избегнат плащането на дължимите данъци.      

Прозрачност по отношение на данъчните становища

Централен елемент в днешния пакет е законодателно предложение за подобряване на сътрудничеството между страните членки по отношение на техните трансгранични данъчни становища, като целта е да се постави начало на нова ера на прозрачност.

В момента страните от ЕС обменят много малко информация за данъчните си становища. Държавите членки сами преценяват дали дадено данъчно становище може да бъде от значение за друга страна от ЕС. В резултат на това страните членки често не са наясно какви данъчни становища, които могат да засегнат техните данъчни основи, са издадени в другите държави от ЕС. Липсата на прозрачност относно данъчните становища се използва от някои компании, за да намаляват изкуствено данъчните си задължения.

За да се поправи това, Комисията предлага премахване на възможността за преценки и интерпретации. Занапред от страните членки ще се изисква автоматично да обменят информация за данъчните си становища. Комисията предлага да бъде определен строг график: на всеки три месеца националните данъчни органи ще трябва да изпращат кратък доклад до всички страни членки относно всички трансгранични данъчни становища, които са издали. След това страните членки ще могат да поискат по-подробна информация във връзка с конкретно становище.

Автоматичният обмен на информация относно данъчните становища ще даде възможност на страните членки да открият някои неправомерни данъчни практики на предприятия и да предприемат необходимите действия във връзка с тях. Освен това този обмен би следвало да насърчи и по-ефективната данъчна конкуренция, тъй като данъчните органи ще са по-малко склонни да предлагат избирателно данъчно третиране на компании, след като са наясно, че тяхната дейност подлежи на проверка от страна на партньорите им.

Други инициативи за прозрачност в данъчното облагане

В днешния пакет е включено и съобщение, в което са посочени редица инициативи за постигане на напредък по програмата на ЕС за прозрачност в данъчното облагане. Това са:

  • Оценяване на евентуални нови изисквания за прозрачност към мултинационалните компании
  • Преразглеждане на Кодекса за поведение при данъчното облагане на предприятията
  • Количествено измерване на мащабите на данъчните измами и избягването на данъци
  • Отмяна на Директивата относно данъчното облагане на доходи от спестявания.

 

НОВИНИ ОТ БТПП
Конференция „Иновации и предприемачество 2015“
Сътрудничеството между бизнеса и научноизследователските мрежи и повишаването на предприемаческата активност – във фокуса на дискусиите Още
БТПП участва в мартенската пленарна сесия на ЕИСК
Представeна бе програмата „За по-добро законотворчество“ и равносметка на междуинституционалното сътрудничество Още
Сътрудничество България-Сърбия: оптимално използване на икономическия потенциал на двете страни
Съвместно излизане на трети пазари, съвместни проекти за производство и реализация на продукция Още
Филипините предлагат търговски и инвестиционни преференции за европейски фирми
Пазарът на Филипините се развива изключително динамично Още
ЗАЩИТА НА КОНКУРЕНЦИЯТА
КЗК предяви твърдения за извършено нарушение на трите енергоразпределителни дружества
Злоупотреба с господстващото положение на дружествата във връзка с определяне и налагане на необосновано високи цени на достъп....... Още
ИКОНОМИКА - АНАЛИЗИ, ПРОГНОЗИ
И 2015 г. ще мине под знака на дефлацията у нас, прогнозира "Уникредит Булбанк"
Допълнителен фактор, задържащ на ниски нива индекса на потребителските цени, е, че икономиката продължава да работи значително под пълния си потенциал вече шеста поредна година Още
ТУРИЗЪМ
Министерството на туризма със спешни мерки за компенсиране спада на туристи от Русия и Украйна
Търсят се възможности за увеличаване броя на записванията и запазване миналогодишните нива на посещения на чуждестранни туристи Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Борба с избягването на данъци от предприятия: ЕК представя пакет от мерки за прозрачност в данъчното облагане
Предложение за въвеждане на автоматичен обмен на информация между страните членки във връзка с техните данъчни становища Още