Брой 133 (390), 11-07-2013
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

НОВИНИ ОТ БТПП

Семинар на тема „Как да бъдем иновативни?“ в БТПП показа на 60 фирми как да бъдат иновативни и да финансират идеите си


На 10.07.2013г.  в БТПП се състоя семинар на тема  „Как да бъдем иновативни?“, организиран от Министерство на икономиката и енергетиката и Българската търговско-промишлена палата, домакини на мрежата Enterprise Europe Network.
Г-жа Милена Колева, бизнес консултант от Хирон мениджмънт консултинг,  представляващи IXL Center в България, запознаха участниците с инструменти за управление на иновациите в предприятията, а именно процеса на реализиране на бизнес иновации.

Г-н Ивайло Симов, един от основателите на ELEVEN, представи  финансовия инструмент за подкрепа на предприемачеството и предоставяне на първоначално финансиране. Инструментът се състои от два свързани компонента - акселератор (Accelerator) и сийд (Seed). Първият предоставя първоначално финансиране за изработване на прототип или първоначална версия на продукта, а вторият - последващо финансиране на предприемачите, успешно завършили фазата на акселератора.
От втория компонент могат да се възползват и други обещаващи стартиращи бизнеси.
Eleven предоставя 25 000 евро за три месеца срещу миноритарен дял от компанията (8%).
Важното за акселератора е, че освен пари той предоставя много повече възможности за менторство и партньорства, които да помогнат на компаниите да се развият.
Голям интерес предизвика и презентацията на г-н Николай Ангов от Visio Consulting Group, който разясни разликите между дългово и дялово финансиране за компаниите и представи възможностите за финансиране на бизнеса чрез фонда за рисков капитал Jeremie и мецанин фонда Jeremie, както и българсите банки, предлагащи кредити по програмата за нисколихвено финансиране.
Г-н Стефан Димитров, директор на Дирекция „Развитие и интернационализация на МСП“ в Изпълнителната агенция за насърчаване на малки и средни предприятия (ИАНМСП) сподели възможностите пред българските МСП за интернационализация, предоставяни от Агенцията, а именно информационно-консултантски услуги, обучения и промоционални дейности. Г-н Димитров насърчи фирмите да се регистрират в националния експортен портал, чиято цел е да предостави специализирани услуги и да се облекчи достъпа на българските предприятия до актуална и полезна информация за насърчаване на експорта.
Г-жа СВЕТЛАНА ЕВГЕНИЕВА от отдел “Проектен цикъл”на  ИАНМСП представи Инициативата ЕВРИКА и съвместната програма “Евростарс”. Евростарс в България финансира научно-изследователска и развойна дейност и иновациите. Нови проектни предложения ще се събират от 2014г.
Семинарът бе организиран от Enterprise Europe Network, най-голямата консултантска мрежа в света в подкрепа на малките и средни предприятия. Мрежата подпомага на българските предприемачи да навлязат на чужди пазари, предоставя информация за рамковите програми на ЕС и осъществява оценка на технологичните предимства и потребности на фирмите.

За повече информация, моля свържете се с
Отдел ЕИИЦ, БТПП
Г-жа Елеонора Карнаса
E.Carnasa@bcci.bg
02/ 980 21 89

 

НОВИНИ ОТ БТПП
БТПП настоява Комисията за защита на конкуренцията да санкционира при нерегламентирано използване на баркодове
Участие на представител на БТПП в заседание на Комисията по икономическа политика и туризъм в Парламента Още
Работна среща на експерти от БТПП с представители на дирекция Външноикономическа политика към МИЕ
Годишни награди за успешни служби по търговско-икономически въпроси „СТИВ- 2013“ - съвместна инициатива на БТПП и МИЕ Още
Новорегистрирани търговски представителства в БТПП
Семинар на тема „Как да бъдем иновативни?“ в БТПП показа на 60 фирми как да бъдат иновативни и да финансират идеите си
Управление на иновациите в предприятията и възможности за финансиране Още
ТРУДОВИ И ОСИГУРИТЕЛНИ ОТНОШЕНИЯ
Правителството прие Механизъм за включване на резултатите от прогнозите за търсенето и предлагането на труд при разработване и провеждане на държавната политика
ИКОНОМИКА - АНАЛИЗИ, ПРОГНОЗИ
Износът на България за трети страни в периода януари - май 2013 се е увеличил с 12.8% спрямо същия период на 2012
На сайта на НСИ са публикувани данни търговията на България с трети страни за периода януари - май 2013 година Още
Годишeн обзор за развитието на българската икономика през 2012
Министерството на финансите публикува Годишният обзор за развитието на българската икономика през2012 г. Още
ЗАСТРАХОВАНЕ
Застрахователен пазар и пазар по доброволно здравно осигуряване към май 2013 г.
Ръст от 5,6 % на годишна база на брутният премиен приход, реализиран от българските застрахователи за периода януари - май 2013 г Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
ХІІ Международен инвестиционен форум „Сочи-2013”, 26 - 29 септември 2013 г., Сочи, Русия