Брой 133 (390), 11-07-2013
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ТРУДОВИ И ОСИГУРИТЕЛНИ ОТНОШЕНИЯ

Правителството прие Механизъм за включване на резултатите от прогнозите за търсенето и предлагането на труд при разработване и провеждане на държавната политика


Правителството прие Механизъм за включване на резултатите от прогнозите за търсенето и предлагането на труд в България при разработване и провеждане на държавната политика.
Механизмът предвижда ежегодно, до края на м. януари, министърът на труда и социалната политика да одобрява годишен доклад с прогнози за състоянието на пазара на труда. Прогнозите се разработват на база макроикономически модел за прогнозиране и ежегодно проучване сред работодателите, като се използват и официални данни от НСИ, НОИ, НАП, Агенцията по заетостта и др. Този доклад се предоставя на държавните институции, за да използват прогнозите от него при разработване и провеждане на секторните политики в социално-икономическата област.
Въз основа на опита при прилагане на резултатите от прогнозите, институциите ще предоставят на МТСП информация за тяхната приложимост, ще правят предложения за подобряване на качеството на резултатите и за усъвършенстване на процеса на прогнозиране. Изводите и препоръките ще се обобщават в годишен доклад, който ще се одобрява от Министерския съвет и ще се използват при разработване на следващия доклад с прогнози за търсенето и предлагането на труд.
Чрез прилагането на механизма прогнозирането на търсенето и предлагането на труд в България ще се включи в разработването и провеждането на цялостната държавна политика като се прилага ясен и прозрачен регламент за обмен на информация и ангажираност на институциите.

НОВИНИ ОТ БТПП
БТПП настоява Комисията за защита на конкуренцията да санкционира при нерегламентирано използване на баркодове
Участие на представител на БТПП в заседание на Комисията по икономическа политика и туризъм в Парламента Още
Работна среща на експерти от БТПП с представители на дирекция Външноикономическа политика към МИЕ
Годишни награди за успешни служби по търговско-икономически въпроси „СТИВ- 2013“ - съвместна инициатива на БТПП и МИЕ Още
Новорегистрирани търговски представителства в БТПП
Семинар на тема „Как да бъдем иновативни?“ в БТПП показа на 60 фирми как да бъдат иновативни и да финансират идеите си
Управление на иновациите в предприятията и възможности за финансиране Още
ТРУДОВИ И ОСИГУРИТЕЛНИ ОТНОШЕНИЯ
Правителството прие Механизъм за включване на резултатите от прогнозите за търсенето и предлагането на труд при разработване и провеждане на държавната политика
ИКОНОМИКА - АНАЛИЗИ, ПРОГНОЗИ
Износът на България за трети страни в периода януари - май 2013 се е увеличил с 12.8% спрямо същия период на 2012
На сайта на НСИ са публикувани данни търговията на България с трети страни за периода януари - май 2013 година Още
Годишeн обзор за развитието на българската икономика през 2012
Министерството на финансите публикува Годишният обзор за развитието на българската икономика през2012 г. Още
ЗАСТРАХОВАНЕ
Застрахователен пазар и пазар по доброволно здравно осигуряване към май 2013 г.
Ръст от 5,6 % на годишна база на брутният премиен приход, реализиран от българските застрахователи за периода януари - май 2013 г Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
ХІІ Международен инвестиционен форум „Сочи-2013”, 26 - 29 септември 2013 г., Сочи, Русия