Брой 51 (2057), 13-03-2020
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

НОВИНИ ОТ БТПП

БТПП препоръчва на фирмите да ползват онлайн услугите на Търговския регистър


През последните години инвестициите в иновации и инициативите в сферата на дигиталната трансформация са стратегически фокус за Българската търговско-промишлена палата. БТПП инвестира значителни средства за дигитализация на услугите, които предоставя на фирмите. Усилията са насочени към въвеждането на иновации, базирани на модерни ИТ решения, както и към осъществяването на технологични, архитектурни и организационни промени, необходими за осигуряването на по-ефективно управление на процесите и по-гъвкаво предоставяне на услугите.

Още през 2014 г.  БТПП получи сертификация от МТК - Париж за електронна регистрация и заверка на електронни документи.

Резултатите от целенасочената работа в тези направления станаха видими особено сега в усложнената  епидемиологична обстановка в София и в страната.

БТПП отново напомня на своите клиенти за възможността услугите от дирекция „Търговски регистър и членство“ да се заявяват и ползват по електронен път и дистанционно по следния начин:

Документи за:

  • нова регистрация на фирми, сдружения, и др.;
  • регистрация на търговски представителства на чуждестранни лица;
  • промени и актуализиране на регистрираните обстоятелства;
  • издаване на сертификат с данни от Търговския регистър за актуалния статут на регистрираното лице,

могат да се приемат, подадени по електронен път със сканирани придружаващи документи или изпратени с куриерска поща. Плащането може да се извърши също по електронен път, като всички разпространени начини са достъпни на сайта на БТПП.

Готовите решения/сертификати ще бъдат връщани на клиентите по куриер на посочен от тях адрес.

В случай, че представените документи не отговарят на изискванията за регистрация, респ. за издаване на сертификат за статута на лицето, служителите на БТПП са на разположение в София и в 28-те РТПП/К за консултиране по телефон, e-mail,скайп,  вайбер. Готово решение /сертификат ще бъде издаден след отстраняване на проблема.

Сертификати за произход на стоки, изготвени на съответните официални бланки на БТПП, подписани от оторизиран представител на износителя, с приложени доказателства за произхода и декларации за изнасяните стоки, облепени с марки на БТПП съгласно Тарифата на Палатата / https://www.bcci.bg/newtariff.html#it5 / също ще могат да бъдат изпращани по поща или по куриер, а готовите, заверени от БТПП документи ще бъдат връщани на износителя по куриер на посочен тях адрес.

Попълнените бланки за издаване на АТА карнет, придружени с Договора за издаването му в 2 екземпляра, подписани от представляващия титуляра на карнета и приложени платежни документи за внесени депозит и такса за издаване на АТА карнета съгласно Тарифата на Палатата / https://www.bcci.bg/newtariff.html#it9 /, също ще се приемат изпратени по куриер, а готовият карнет ще бъде връщан на титуляра отново по куриер на посочен от него адрес.

За допълнителна информация относно възможностите за ползване на услугите по електронен път и дистанционно, можете да се обърнете към:

БТПП работи по още няколко значими проекта в сферата на дигитализацията на услугите, добавящи стойност за бизнеса при високи нива на сигурност.

Палатата използва случая да отбележи, че електронното управление, което бе обявено за приоритет от няколко правителства и за което бяха отделени значителни средства, все още не отговаря на сегашната обстановка в страната и изисква ускорени темпове за реализацията му.

 

НОВИНИ ОТ БТПП
БТПП препоръчва на фирмите да ползват онлайн услугите на Търговския регистър
Посещението в офисите - само при реална неотложност Още
Модернизация на системата на висшето образование - тема на среща в Палатата
Промени в Закона за висшето образование, които да сближат образованието с бизнеса Още
Икономическите постижения на Краснодарския край: възможности за сътрудничество
Компаниите от Краснодарския край предлагат сътрудничество в областите добив на минерални продукти, нефт, масла, внос–износ на потребителски стоки Още
БГ Баркод: здравословни напитки и храни
„Интердринк“ ЕООД с най-много въведени продукта за седмицата 2-6 март 2020г. в електронния каталог БГ Баркод Още
БИЗНЕС И КОРОНАВИРУС
Стандартите на Вашия екран - условия за ползване
Съобщение на Българския институт за стандартизация Още
ДАНЪЦИ, ТАКСИ, ФИНАНСИ
Инструмент за самооценка помага на разработчиците на софтуер за управление на продажбите
От НАП съобщиха, че обмислят облекчаване на изискванията към фискалните бонове Още
ЗАЩИТА НА КОНКУРЕНЦИЯТА
КЗК създаде единен електронен адрес за подаване на искания за освобождаване от санкция или намаляване на санкции от предприятия, участници в таен картел
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ
Международен търг в Индия за доставка и инсталиране на симулатори за въздушен контрол
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Виртуални "Национални дни на кариерата"
24, 25 и 26 март от 11:00 до 17:00 ч. Още