Брой 20 (277), 29-01-2013
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

НОВИНИ ОТ БТПП

Търговски представителства на чуждестранни лица, регистрирани в БТПП

 

 

Наименование

Дейност

Търговски представителства на чуждестранни лица

 
  ИП ТАТЬЯНА АНАТОЛЬЕВНА
  КИШИНЕЦ
  (IP TATIANA ANATOLIEVNA
  KICHINETS)
  Руска Федерация
 

  Търговия на дребно с хляб, хлебни, захарни
  и сладкарски изделия - търговия със
  сладкарски изделия

 
 ИПОТЕЧЕН ЦЕНТЪР
 (IPOTECHEN CENTURE)
 Руска Федерация
 

  Операции с недвижими имоти - търговия и
  услуги с недвижими имоти

   (МАСТЕР СТАЙЛ
   MASTER STAYL)
   Руска Федерация

 
  Друга търговия на едро - търговия на едро  чрез агенти
  Търговия на едро с метални руди и метали
  в първични форми
  търговия на едро с метали
  търговия на едро с непродоволствени
  потребителски стоки 

  NЕКО
  (NEKO)
  Руска Федерация

 
  Дейности на туроператори и туристически
  агенции; спомагателни туристически
  дейности, некласифицирани другаде -
  туристически услуги

 

 
 ТЕХФИНМАРКЕТ
 (TECHFINMARKET)
 Руска Федерация

 

 

  Търговско посредничество с мебели,
  стоки  за домакинството, железария и
  метални изделия - търговия с мебели

 
 ФИНАНСОВА ГРУПА АВЕРОН
 (FINANS GROUP AVERON)
 Руска Федерация

 

   Операции с недвижими имоти – операции
  с недвижими имоти

 

     

 Допълнителна информация – както за новорегистрираните, така и за всички търговски представителства, може да намерите на интернет сайта на Палатата www.bcci.bg
 

НОВИНИ ОТ БТПП
Извънредният и пълномощен посланик на Унгария посети БТПП
Среща на председателя на БТПП Цветан Симеонов с новоназначения извънреден и пълномощен посланик на Унгария в София Н. Пр. Андраш Клейн и г-н Тибор Немет, първи секретар, икономически въпроси към посолството Още
Представител на БТПП участва в кръгла маса на тема: „Регионалното развитие на областите в България – подходи за анализ и ключови въпроси”, организирана от Института за пазарна икономика
Чрез регионалните търговско-промишлени палати/камари БТПП съдейства за представяне гледната точка на бизне Още
Покана от БТПП съвместно с Посолството на Република Индонезия
Българската търговско-промишлена палата съвместно с Посолството на Република Индонезия Ви канят на представяне на актуалните възможностите за бизнес и инвестиции в Индонезия Още
Търговски представителства на чуждестранни лица, регистрирани в БТПП
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ/КОНКУРСИ
Оферти за бизнес партньорство, получени в БТПП
БИЗНЕС СРЕДА
По-умерени оценки на мениджърите за настоящия бизнес климат
Според последния анализ на Националния статистически институт (НСИ) общият показател на бизнес климата у нас през януари 2013 е занижен с 3,2% Още
СТАНЕТЕ ЧАСТ ОТ ЕВРОПЕЙСКИ ПРОЕКТ
Търсят се български партньори за участие в проект с научно-развоен фокус по 7-ма рамкова програма
ЗАКОНОПРОЕКТИ
Проект на Решение на Министерския съвет за одобряване проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за храните
Промяната на Закона за храните е продиктувана от необходимостта от допълване на действащите разпоредби и разписване на липсващи процедури, с цел осъществяване на по-ефективен контрол Още