Брой 20 (277), 29-01-2013
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

БИЗНЕС СРЕДА

По-умерени оценки на мениджърите за настоящия бизнес климат


Показателят "Бизнес климат в промишлеността" намалява с 1,9 пункта в сравнение с предходния месец. Това се дължи на по-умерените оценки на мениджърите за настоящото бизнес състояние на предприятията. Изследването е регистрирало намаление на производствената активност и на осигуреността на производството с поръчки. Средното натоварване на мощностите през януари достига 71,4%, като с оглед на очакваното търсене през следващите месеци се предвижда излишък от мощности.
Мениджърите запазват известен оптимизъм за развитието на бизнеса през  следващите три - шест месеца въпреки несигурната икономическа среда и свитото потребление, очакванията са продажните цени да останат без промяна през следващите три месеца.
"Бизнес климат в строителството" запазва равнището си от декември 2012 г. Настоящата строителна активност е намалена в сравнение, с тази през декември, но прогнозите за следващите три месеца са по-благоприятни.
Основните фактори, затрудняващи дейността в отрасълаТърговия на дребно, продължават да са несигурната икономическа среда и недостатъчното търсене.Търговците не очакват промяна в продажните цени да останат през следващите три месеца.
Бизнес състоянието на предприятията е към запазване на "същото". По-езервирани са и очакванията за продажбите и поръчките към доставчиците. Показателят за бизнес климата в сферата на търговията на дребно спада с 12,2 пункта спрямо предходния месец.
Приблизително на равнището си от декември 2012 година остава съставният показател "Бизнес климат в сектора на услугите” през януари. В прогнозите си за развитието на бизнеса остават оптимисти, като и очакванията им за търсенето на услуги през следващите три месеца се подобряват.
Несигурната икономическа среда продължава да бъде най-сериозният фактор, затрудняващ дейността на предприятията , следвана от конкуренцията и недостатъчното търсене. През последния месец предприятията изпитват и повече финансови проблеми.
По отношение на продажните цени в сектора на услугите по-голямата част от мениджърите предвиждат запазване на тяхното равнище през следващите три месеца.

НОВИНИ ОТ БТПП
Извънредният и пълномощен посланик на Унгария посети БТПП
Среща на председателя на БТПП Цветан Симеонов с новоназначения извънреден и пълномощен посланик на Унгария в София Н. Пр. Андраш Клейн и г-н Тибор Немет, първи секретар, икономически въпроси към посолството Още
Представител на БТПП участва в кръгла маса на тема: „Регионалното развитие на областите в България – подходи за анализ и ключови въпроси”, организирана от Института за пазарна икономика
Чрез регионалните търговско-промишлени палати/камари БТПП съдейства за представяне гледната точка на бизне Още
Покана от БТПП съвместно с Посолството на Република Индонезия
Българската търговско-промишлена палата съвместно с Посолството на Република Индонезия Ви канят на представяне на актуалните възможностите за бизнес и инвестиции в Индонезия Още
Търговски представителства на чуждестранни лица, регистрирани в БТПП
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ/КОНКУРСИ
Оферти за бизнес партньорство, получени в БТПП
БИЗНЕС СРЕДА
По-умерени оценки на мениджърите за настоящия бизнес климат
Според последния анализ на Националния статистически институт (НСИ) общият показател на бизнес климата у нас през януари 2013 е занижен с 3,2% Още
СТАНЕТЕ ЧАСТ ОТ ЕВРОПЕЙСКИ ПРОЕКТ
Търсят се български партньори за участие в проект с научно-развоен фокус по 7-ма рамкова програма
ЗАКОНОПРОЕКТИ
Проект на Решение на Министерския съвет за одобряване проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за храните
Промяната на Закона за храните е продиктувана от необходимостта от допълване на действащите разпоредби и разписване на липсващи процедури, с цел осъществяване на по-ефективен контрол Още