Брой 20 (277), 29-01-2013
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ЗАКОНОПРОЕКТИ

Проект на Решение на Министерския съвет за одобряване проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за храните


На портала на МС за Обществени консултации е обявен проект за допълнения в Закона за храните, които предстои правителството да приеме.С проекта на Закон за изменение и допълнение на Закона за храните се въвеждат условията и реда за производство и търговия с материали и предмети, предназначени за контакт с храни и за издаване на сертификат за износ на храни от неживотински произход и материали и предмети, предназначени за контакт с храни. Забранява се на ресторанти, магазини и всички обекти, в които се произвеждат хранителни продукти, да изхвърлят храна в кофите за боклук.. Според проекта животинските отпадъци, негодни за консумация, трябва да се държат в затворени съдове и други подходящи системи, докато бъдат откарани до екарисажа. Остатъците от вегетариански храни се предават за третиране съгласно Закона за управление на отпадъците. Не се разрешава връщането на продукти от магазините на производителите с цел пътят на храната да е еднопосочен, което би намалило вероятността търговските вериги да притискат родните производители, като им връщат стоките малко преди да изтече срокът на годност. Законово се регламентира възможността тези продукти да бъдат дарени на хранителната банка, като годните храни ще отиват при нуждаещите се, а развалените ще се унищожават за сметка на производителя или търговеца.
http://www.strategy.bg/PublicConsultations/View.aspx?lang=bg-BG&Id=808

НОВИНИ ОТ БТПП
Извънредният и пълномощен посланик на Унгария посети БТПП
Среща на председателя на БТПП Цветан Симеонов с новоназначения извънреден и пълномощен посланик на Унгария в София Н. Пр. Андраш Клейн и г-н Тибор Немет, първи секретар, икономически въпроси към посолството Още
Представител на БТПП участва в кръгла маса на тема: „Регионалното развитие на областите в България – подходи за анализ и ключови въпроси”, организирана от Института за пазарна икономика
Чрез регионалните търговско-промишлени палати/камари БТПП съдейства за представяне гледната точка на бизне Още
Покана от БТПП съвместно с Посолството на Република Индонезия
Българската търговско-промишлена палата съвместно с Посолството на Република Индонезия Ви канят на представяне на актуалните възможностите за бизнес и инвестиции в Индонезия Още
Търговски представителства на чуждестранни лица, регистрирани в БТПП
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ/КОНКУРСИ
Оферти за бизнес партньорство, получени в БТПП
БИЗНЕС СРЕДА
По-умерени оценки на мениджърите за настоящия бизнес климат
Според последния анализ на Националния статистически институт (НСИ) общият показател на бизнес климата у нас през януари 2013 е занижен с 3,2% Още
СТАНЕТЕ ЧАСТ ОТ ЕВРОПЕЙСКИ ПРОЕКТ
Търсят се български партньори за участие в проект с научно-развоен фокус по 7-ма рамкова програма
ЗАКОНОПРОЕКТИ
Проект на Решение на Министерския съвет за одобряване проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за храните
Промяната на Закона за храните е продиктувана от необходимостта от допълване на действащите разпоредби и разписване на липсващи процедури, с цел осъществяване на по-ефективен контрол Още