Брой 1 (2007), 02-01-2020
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ЕНЕРГЕТИКА И ЕНЕРГИЙНИ РЕСУРСИ

От началото на 2020 г. се променя входната точка за доставка на природен газ за България


На 30.12.2019 г., между “Булгаргаз” ЕАД и ООО „Газпром експорт“ се сключи допълнително споразумение към Договора за доставка на природен газ от 15.11.2012 г.

С подписването на допълнението се променя пункта на доставка - от “Исакча” и „Негру-Вода“ на “Странджа 2/ Малкочлар” (пункт за предаване – приемане на газа „Странджа 2“), считано от 01.01.2020 г.

Постигнатите договорености са в интерес на “Булгаргаз” ЕАД и на потребителите на природен газ в страната.

Финансовите ползи от смяната на пункта на доставка се оценяват в приблизителен размер на 81 млн. лева.

Тази икономия се дължи на отпадането на разходите за достъп и пренос през територията на Р. Румъния в приблизителен размер на 76 млн. лева, като същите няма да бъдат заплащани от „Булгаргаз“ ЕАД и от българския потребител на природен газ.

В допълнение на това, „Булгаргаз“ ЕАД ще реализира положителен финансов резултат в приблизителен размер на 4.6 млн. лева от заплащане на по-ниските тарифи, обявени от „Булгартрансгаз“ ЕАД на вход „Странджа 2“, в сравнение с тези, които дружеството би заплатило на вход “Негру Вода/Кардам”.

Част от икономията е отразена в предложеното намаление на цената на природния газ за І-вото тримесечие на 2020 г.

„Булгаргаз“ ЕАД продължава преговорите с ООО „Газпром експорт“ за намаление на доставната цена на природния газ за страната, като българската страна настоява доставната цена за българския потребител да отразява развитието на цените на ликвидните континентални газови хъбове и действащите гранични цени за Германия/Франция/Италия.

Интересът на двете страни предполага преговорите да бъдат финализирани в най-кратък срок в началото на 2020 г.

НОВИНИ ОТ БТПП
Първият глобален форум за бежанците се състоя в Женева
БТПП представи ангажимент "Интеграция на бежанците на пазара на труда чрез изпълнение на програмата ERIAS" Още
БТПП предлага богата база данни с оферти за бизнес сътрудничество
Над 150 актуални оферти за бизнес сътрудничество с партньори от цял свят Още
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ
Оферти за бизнес партньорство от Enterprise Europe Network
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
9-та Международна енергийна конференция „Eнергетика и киберсигурност – рискове и противодействие“
20 март 2020 г., София, София Хотел Балкан Още
ДАНЪЦИ, ТАКСИ, ФИНАНСИ
Данъчна кампания 2020 ще започне на 10 януари
Срокът за ползване на 5% отстъпка за ранно деклариране и плащане е 31 март Още
ЕНЕРГЕТИКА И ЕНЕРГИЙНИ РЕСУРСИ
От началото на 2020 г. се променя входната точка за доставка на природен газ за България
ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ
Кои са най-съществените промени в новия Закон за марките и географските означения
Автор: Красимира Кадиева, адвокат Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Хърватско председателство на Съвета на ЕС: 1 януари—30 юни 2020 г.
Девиз: „Силна Европа в един свят на предизвикателства“ Още