Брой 1 (2007), 02-01-2020
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

НОВИНИ ОТ БТПП

Първият глобален форум за бежанците се състоя в Женева


Първият глобален форум за бежанците се състоя в Женева през декември 2019 г. Събитието идва в края на бурно десетилетие, в което броят на бежанците достигна над 25 000 000 души по целия свят. Това е форум, който обществото приема като възможност за превръщане на принципа на международна отговорност в конкретни действия.

Представители на правителства, международни финансови организации, бизнес лидери, хуманитарни дейци, бежанци и представители на гражданското общество поеха широкообхватни ангажименти за подкрепа на бежанците и общностите, в които живеят.

Над 770 ангажименти са представени по време на Глобалния форум за бежанците в присъствието на 3000 представители на различни заинтересовани лица, включително бежанци. Ангажиментите обхващат дейности в следните области: заетост, обучение за деца бежанци, нови правителствени политики, презаселване, чиста енергия, инфраструктура и по-добра подкрепа за приемащите общности и държави.

Българската търговско-промишлена палата чрез Министерство на външните работи на Република България също представи ангажимент, озаглавен "Интеграция на бежанците на пазара на труда чрез изпълнение на програмата ERIAS".

Мрежата от търговско-промишлени палати в Европа, под координацията на ЕВРОПАЛАТИ, се ангажира да допринесе за икономическата интеграция на бежанците чрез своята програма за действие, озаглавена "Европейска схема за интеграция на бежанците"- ERIAS.

Партньорите по проект ERIAS от Белгия, България, Франция, Гърция, Италия и Испания се ангажираха да приложат схема за интеграция с многостранен подход и различни резултати в партньорските държави, които отговарят на проблемите и характеристики на местното положение на мигрантите и пазара на труда. Три търговски палати от България са част от този европейски проект: БТПП, ТПП Стара Загора и ТПП Хасково.

Ангажиментът касае предоставяне на подкрепа към хора от трети страни за първоначална оценка на уменията, насочване към подходящ курс за професионална квалификация, идентифициране на възможностите за обучение/работа, намиране на работодател и/или оказване на съдействие при създаване на собствена фирма. На компаниите в партньорските страни ще се предлагат съдействие и насоки за наемане на хора от трети страни.

Партньорите по проект ERIAS се ангажираха да докладват резултатите на междинна среща през 2021 г.

Пълен списък на поетите ангажименти вижте тук.

Форумът е ключов елемент от новия Глобален пакт за бежанците, който бе потвърден от държавите-членки на ООН в Ню Йорк през декември 2018 г. Съгласно пакта, Глобалният форум за бежанците ще се провежда на всеки четири години, като следващият се планира за края на 2023 г.

 

НОВИНИ ОТ БТПП
Първият глобален форум за бежанците се състоя в Женева
БТПП представи ангажимент "Интеграция на бежанците на пазара на труда чрез изпълнение на програмата ERIAS" Още
БТПП предлага богата база данни с оферти за бизнес сътрудничество
Над 150 актуални оферти за бизнес сътрудничество с партньори от цял свят Още
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ
Оферти за бизнес партньорство от Enterprise Europe Network
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
9-та Международна енергийна конференция „Eнергетика и киберсигурност – рискове и противодействие“
20 март 2020 г., София, София Хотел Балкан Още
ДАНЪЦИ, ТАКСИ, ФИНАНСИ
Данъчна кампания 2020 ще започне на 10 януари
Срокът за ползване на 5% отстъпка за ранно деклариране и плащане е 31 март Още
ЕНЕРГЕТИКА И ЕНЕРГИЙНИ РЕСУРСИ
От началото на 2020 г. се променя входната точка за доставка на природен газ за България
ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ
Кои са най-съществените промени в новия Закон за марките и географските означения
Автор: Красимира Кадиева, адвокат Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Хърватско председателство на Съвета на ЕС: 1 януари—30 юни 2020 г.
Девиз: „Силна Европа в един свят на предизвикателства“ Още