Брой 240 (750), 12-12-2014
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

НОВИНИ ОТ БТПП

Ръководството на БТПП се срещна с министър Лукарски


Министърът на икономиката Божидар Лукарски проведе среща с председателя на БТПП Цветан Симеонов. В срещата участваха и членовете на Изпълнителния съвет на Палатата - Евгени Евгениев, в качеството си на представител на регионалните търговско-промишлени палати, и Лъчезар Искров, като представител на браншовите организации.

Разисквани бяха важни икономика въпроси. От страна на БТПП бе представен анализ на обявените приоритети в програмата на министерството, включващ предложения и препоръки на фирми-членове на Палатата. Министър Лукарски бе запознат с насоките за дейността на БТПП за периода 2015-2018 година.

Председателят на БТПП очерта виждането си относно бъдещо сътрудничество с Министерството на икономиката. Той посочи, че е необходима активна работа и тясно взаимодействие с около 60-те Служби по търговско-икономически въпроси на страната ни в чужбина. 

Цветан Симеонов обърна внимание на необходимостта от повече прозрачност при организирането на обществени поръчки от Българската агенция за инвестиции  и Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия. 

Според бизнеса, по-скоро трябва да бъдат предприети мерки за ограничаване на регулаторните режими и облекчаването им, както и максимално опростяване на административните процедури и услуги.

Наложително е и въвеждането на разходопокривния принцип за определяне на държавните такси. Акцент в изказването на Цветан Симеонов бе поставен и върху  по-голямата прозрачност на дейностите на монополните дружества.

Министър Лукарски отбеляза, че е планирано възобновяване на Съвета за икономически растеж, който ще  разглежда и решава неотложни проблеми заедно с бизнеса. Декларирана бе готовност от страна на Министерството всички предложения и въпроси, поставени от бизнеса, да бъдат внимателно разглеждани и да получат отговор в кратък срок. 

Цветан Симеонов подчерта, че обединяването на усилията на двете институции е в полза на българския бизнес. БТПП ще продължи да съдейства на Министерството по въпроси, касаещи българската икономика.

 

 

НОВИНИ ОТ БТПП
Ръководството на БТПП се срещна с министър Лукарски
Всички предложения и въпроси от бизнеса ще бъдат внимателно разглеждани, обеща министърът Още
Финансирането на малкия и средния бизнес и на иновациите обсъдиха в Палатата
Източниците за финансиране на иновациите, фокусът и научните области, към които са ориентирани фондовете Още
Кръгла маса „Активи и съоръжения 2014”
Споделяне на добри практики, успешни примери и работещи модели в сферата на управлението на материалните активи, ремонта и поддръжката Още
НОВИНИ ОТ РЕГИОНАЛНИ ПАЛАТИ
Покана от Търговско-промишлена камара - Пловдив
За участие в двустранни бизнес срещи в областта на натуралните продукти и био храните, Нюрберг, Германия, 12-13.02.2015 г. Още
ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ
От договорени 7,5 млрд. евро по европрограми са разплатени 5 млрд. евро
Очаква се през 2015 г. да бъде усвоен съществен ресурс за настоящия програмен период и да стартират първите реални проекти по програмите за периода 2014-2020 г. Още
ТРУД И ЗАЕТОСТ
Агенцията по заетостта връчи наградите „Работодател на годината”
Отличени са 27 работодатели с различна сфера на дейност, от 22 населени места Още
ВАШИЯТ ГЛАС В ЕВРОПА
Обществена консултация относно преразглеждане на Директивата за работното време
Събират се идеи и мнения в контекста на текущото преразглеждане и процеса на оценка на въздействието относно директивата Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Покани за международни събития, получени в БТПП