Брой 240 (750), 12-12-2014
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

НОВИНИ ОТ БТПП

Кръгла маса „Активи и съоръжения 2014”

Кръгла маса „Активи и съоръжения 2014” организира Индустриален клъстер СРЕДНОГОРИЕ като осигури поле за споделяне на добри практики, успешни примери и работещи модели в сферата на управлението на материалните активи, ремонта и поддръжката. По време на форума бяха обсъдени последните тенденции в тази област и бяха поставени на дневен ред въпросите, вълнуващи бизнеса.

В дискусията участваха освен представители на бизнеса, ангажирани пряко с осигуряването на нормалното функциониране на материалната база и рационалното използване на ресурсите, също представители на работодателски организации, браншови камари, местната и държавната власт.

„Форумът е важен, защото във връзка с процеса на смяната на собствеността обществото беше фокусирано върху придобиването и промяната на собствеността на имоти, а грижата за опазването и поддръжката им беше като нещо второстепенно“, посочи председателят на БТПП Цветан Симеонов при откриването на форума. Той подчерта, че в новите условия, когато очакваме стабилизация,  е необходимо фокусът да се измести към опазването на активите на фирмите. „В тази посока ролята на специализираните фирми в тази област придобива нови измерения, а БТПП ще концентрира своите усилия върху онази част на процеса по управление и опазване на активите, която зависи от обществените структури, ангажирани с опазването на реда в държавата и обществото, и заедно с това защитата на частната собственост“, добави Симеонов.

 

 

НОВИНИ ОТ БТПП
Ръководството на БТПП се срещна с министър Лукарски
Всички предложения и въпроси от бизнеса ще бъдат внимателно разглеждани, обеща министърът Още
Финансирането на малкия и средния бизнес и на иновациите обсъдиха в Палатата
Източниците за финансиране на иновациите, фокусът и научните области, към които са ориентирани фондовете Още
Кръгла маса „Активи и съоръжения 2014”
Споделяне на добри практики, успешни примери и работещи модели в сферата на управлението на материалните активи, ремонта и поддръжката Още
НОВИНИ ОТ РЕГИОНАЛНИ ПАЛАТИ
Покана от Търговско-промишлена камара - Пловдив
За участие в двустранни бизнес срещи в областта на натуралните продукти и био храните, Нюрберг, Германия, 12-13.02.2015 г. Още
ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ
От договорени 7,5 млрд. евро по европрограми са разплатени 5 млрд. евро
Очаква се през 2015 г. да бъде усвоен съществен ресурс за настоящия програмен период и да стартират първите реални проекти по програмите за периода 2014-2020 г. Още
ТРУД И ЗАЕТОСТ
Агенцията по заетостта връчи наградите „Работодател на годината”
Отличени са 27 работодатели с различна сфера на дейност, от 22 населени места Още
ВАШИЯТ ГЛАС В ЕВРОПА
Обществена консултация относно преразглеждане на Директивата за работното време
Събират се идеи и мнения в контекста на текущото преразглеждане и процеса на оценка на въздействието относно директивата Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Покани за международни събития, получени в БТПП