Брой 240 (750), 12-12-2014
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ТРУД И ЗАЕТОСТ

Агенцията по заетостта връчи наградите „Работодател на годината”

27 работодатели с различна сфера на дейност и от общо 22 населени места в цялата страна отличи Агенцията по заетостта на единадесетата си годишна церемония „Работодател на годината”.

Тя се проведе на 11 декември 2014 г., в хотел „Рамада София”. Наградените са разделени в девет категории:

  •  „Работодател от реалния сектор, обявил най-много работни места за продължителна заетост и наел на тях кандидати, насочени от бюро по труда”:
  • „Работодател от реалния сектор, обявил най-много работни места за сезонна заетост и наел на тях кандидати, насочени от бюро по труда”:
  •  „Работодател от реалния сектор, обявил най-много работни места в общини с висока безработица и наел на тях кандидати, насочени от бюро по труда”:
  •  „Работодател от реалния сектор, обявил работни места и наел на тях хора с увреждания”:
  • „Работодател от реалния сектор, наел на работа най-голям брой младежи до 29 г.”:
  • „Работодател, наел на работа младежи от специализирани институции”:
  • „Работодател, осигурил заетост след изтичане срока на договора по програми и мерки за заетост и обучение и по схеми на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”:
  • „Работодател, осигурил възнаграждение, по-високо от субсидираното от държавата за безработни, наети по програми и мерки за заетост и обучение и по схеми на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”:
  •  „Работодател с най-голям принос към създаването на работна среда, която стимулира и подпомага професионалното развитие на заетите в предприятието лица посредством прилагането на финансирани по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” мерки.

За отличените работодатели четете  ТУК

НОВИНИ ОТ БТПП
Ръководството на БТПП се срещна с министър Лукарски
Всички предложения и въпроси от бизнеса ще бъдат внимателно разглеждани, обеща министърът Още
Финансирането на малкия и средния бизнес и на иновациите обсъдиха в Палатата
Източниците за финансиране на иновациите, фокусът и научните области, към които са ориентирани фондовете Още
Кръгла маса „Активи и съоръжения 2014”
Споделяне на добри практики, успешни примери и работещи модели в сферата на управлението на материалните активи, ремонта и поддръжката Още
НОВИНИ ОТ РЕГИОНАЛНИ ПАЛАТИ
Покана от Търговско-промишлена камара - Пловдив
За участие в двустранни бизнес срещи в областта на натуралните продукти и био храните, Нюрберг, Германия, 12-13.02.2015 г. Още
ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ
От договорени 7,5 млрд. евро по европрограми са разплатени 5 млрд. евро
Очаква се през 2015 г. да бъде усвоен съществен ресурс за настоящия програмен период и да стартират първите реални проекти по програмите за периода 2014-2020 г. Още
ТРУД И ЗАЕТОСТ
Агенцията по заетостта връчи наградите „Работодател на годината”
Отличени са 27 работодатели с различна сфера на дейност, от 22 населени места Още
ВАШИЯТ ГЛАС В ЕВРОПА
Обществена консултация относно преразглеждане на Директивата за работното време
Събират се идеи и мнения в контекста на текущото преразглеждане и процеса на оценка на въздействието относно директивата Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Покани за международни събития, получени в БТПП