Брой 154 (914), 12-08-2015
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

НОВИНИ ОТ БТПП

Анкетно проучване на БТПП относно ролята на иновациите в бизнеса и сътрудничеството с университетите


БТПП проведе анкетно допитване по електронен път сред членовете на Палатата, вкл. браншови организации за ролята на иновациите в бизнеса и сътрудничеството с университетите.

Обобщени резултати:

  • Според членовете на БТПП основните причини за неосъществяването на иновации са несигурността в икономически план и липсата на финансиране,  тежестта на административните процедури при ОП "Конкурентоспособност", която финансира иновативни проекти, както и липсата на квалифицирани кадри. Спрямо 2013 г. не се наблюдава промяна на ситуацията, освен че се появява с еднаква тежест липсата на квалифицирани кадри, които да създават или да внедряват иновативни решения.
  • През 2015 г. предпочитаните източници за добиване на иновативни решения са предимно партньори - фирми от чужбина (за 30% от анкетираните), партньори – фирми от България – 25%, и закупуване на лицензия за утвърден продукт 15%.  Показателен е фактът, че намалява броят на фирмите, които разчитат на партньорство с научни институти и университети от България (37% през 2013 г., сега са 10% с български научни институти и 0% с университети).
  • Сътрудничеството с научни институти и ВУЗ намалява значително – то се свежда до наемане на стажанти и обучения - за 44% от анкетираните (при 67% през 2012 г.) и за консултантски услуги при внедряване - при 22% от анкетираните.
  • Предприемачите през 2015 г. все повече разчитат на собствените си възможности – собствените разработки са при 64,7% от анкетираните, при  23% през 2013 г.

Резултатите от проучването показват, че недостатъчната информираност на бизнеса за научните разработки, както и слабата активност на университетите са двете основни бариери пред сътрудничество бизнес-наука. Слабата активност на университетите/научните институти за оповестяване на разработките им се отбелязва при 70% от анкетираните.

Като извод от анкетното проучване може да се отбележи, че връзката между бизнеса и научните среди е нарушена и процесът е с отрицателна тенденция.

НОВИНИ ОТ БТПП
Анкетно проучване на БТПП относно ролята на иновациите в бизнеса и сътрудничеството с университетите
Намалява броят на фирмите, които разчитат на партньорство с научни институти и университети от България Още
Новорегистрирани търговски представителства на чуждестранни лица
НОВА НОРМАТИВНА УРЕДБА
Въпреки възраженията на бизнеса, работодателите се задължават да уведомяват работниците и служителите за размера на отпуска, който предстои да ползват
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ/КОНКУРСИ
Оферти за бизнес партньорство от EEN
ИКОНОМИКА - АНАЛИЗИ, ПРОГНОЗИ
През юли е отчетена дефлация на годишна и месечна база
Най-голям спад спрямо предходния месец отбелязват цените на дрехите и обувките Още
Към края на юни излишъкът по консолидираната фискална програма е 890 млн. лв.
Правителството одобри днес внесената от министъра на финансите информация за касовото изпълнение на държавния бюджет Още
ЕНЕРГЕТИКА И ЕНЕРГИЙНА ПОЛИТИКА
Открита е банкова сметка за набиране на средства във Фонд „Сигурност на електроенергийната система“
В изпълнение на разпоредбите на Закона за енергетиката Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Втори симпозиум за иновации, сътрудничество в областта на технологиите и международен обмен на технологии по линия на сътрудничеството между Китай и страните от ЦИЕ
21-23 септември 2015 г., Словакия; срокът за регистрация е 15 август Още