Брой 111 (621), 13-06-2014
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

НОВИНИ ОТ БТПП

Застой в работата на администрацията около изборите тревожи българския бизнес


Българският бизнес  се опасява от застой в работата на администрацията и фирмите са притеснени, че техните въпроси няма да бъдат решавани бързо и компетентно от съответните институции в предизборния и следизборния период. Това показват резултатите от експресна анкета сред членове на БТПП, проведена по повод развитието на ситуацията в страната.

От правилното функциониране на администрацията много зависи правилното функциониране на бизнеса. Затова БТПП отправя послание към администрацията на средно и изпълнителско ниво да полага усилия и с още по- голямо старание да обслужват бизнеса, за да не се почувства така тежко предизборния и следизборния период. Българският бизнес се нуждае от бързо решаване на поставяните въпроси, независимо от предизборната или следизборна ситуация в страната.

Проучването е осъществено по електронен път в периода 5 - 6 юни 2014 година.

По въпроса дали трябва да има предсрочни избори и ако да – кога, 47% посочват, че трябва да има избори до края на настоящата година; 44% смятат, че не са необходими предсрочни избори; близо 7% заявяват, че през есента на 2015 г. трябва да има избори 2 в 1 (местни и парламентарни), а дотогава да работи правителството; само 2% са за избори догодина по това време.

При чести избори администрацията се отпуска и не работи, което не е в интерес на стопанските субекти, споделят почти половината от анкетираните предприемачи. Според едни е по-добре изборите да се състоят в началото на следващата година, според други - незабавно, според трети - не е добре да има избори скоро. Бизнесът се нуждае от повече експертност в управлението, но няма гаранция, че нови избори биха я увеличили, посочват участници в анкетата.

Отчита се, че не е нормално през 12 месеца да се правят избори. Това води и до допълнителни разходи за бюджета. Отчита се и че сегашното правителство, работейки под натиска на бизнеса и политическите партии, удържа макроикономическата стабилност. И за в бъдеще са необходими правилни ходове, защото грешките са  с тежки последици за икономиката. Обществото трябва да е нащрек, защото опитът ни показва, че точно в такива периоди се правят непремерени или лобистки промени в законодателството.

Запитани какъв ще бъде ефектът от предсрочни избори, 48%  посочват, че очакват положителен за икономиката резултат; близо 45% очакват отрицателно въздействие; около 7% смятат, че предсрочните избори няма да повлияят на икономическата обстановка. И по този въпрос не се очертава доминираща позиция и единомислие.

Според споделените мнения, за следващото управление има и позитивни, и негативни. Има очаквания за отрицателно въздействие в краткосрочен план и за положителен резултат за икономиката – в по-дългосрочна перспектива.

„Ефектът е заобикаляне на Южен поток, както ни заобиколи Син поток и вследствие на това: по скъп ток и газ“, посочва участник в анкетата. Според преобладаващата част от анкетираните, наложителни са промени, за да се постигне преди всичко по-висока компетентност.

„Реално погледнато, при избори се губи около година. Три месеца преди избори държавата се подготвя за тях, три месеца анализира какво се е случило и се рови в миналото, три месеца рокади по ведомства и три месеца опити за рестартиране, а бизнесът се нуждае от спокойствие и предсказуемост”, посочва предприемач, участник в анкетата.

Има и споделени опасения, че предсрочните избори ще забавят одобряването от ЕК на оперативните програми за усвояване на европейските фондове, а също и опасения от намаление на кредитния рейтинг на България.

 

НОВИНИ ОТ БТПП
Застой в работата на администрацията около изборите тревожи българския бизнес
Резултати от експресно анкетно проучване за развитието на ситуацията в страната Още
Консултации относно Иновационна стратегия за интелигентна специализация
Навременното одобрение на стратегията ще даде възможност за старт на оперативните програми “Иновации и конкурентоспособност“ и “Наука и образование за интелигентен растеж“ Още
НОВИНИ ОТ БРАНШОВИ ОРГАНИЗАЦИИ
Изложението "БАТА агро" вече ще се провежда два пъти в годината
От 26 до 29 август 2014 г. на летище Стара Загора; пролетното издание - от 4 до 7 март 2015 г. Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Визита на европейския комисар за действия по климата Кони Хедегор
Публична дискусия относно целите на ЕС в областта на околната среда и енергетиката - на 16 юни от 15:00 часа в Дома на Европа Още
ИКОНОМИКА - АНАЛИЗИ, ПРОГНОЗИ
Приключи редовната мисия на МВФ у нас
Фондът продължава да прогнозира умерено повишение в темпа на икономически растеж на България през 2014 г. Още
СТАНДАРТИЗАЦИЯ, СЕРТИФИКАЦИЯ
Първи европейски семинар по стандартизация за МСП, организиран от SBS
Представяне на ползите от прилагането на стандарти, като намаляване на разходите, по-добър достъп до пазарите и др. Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕС и ЕИБ подкрепят инвестиции до 48 млрд. евро за научноизследователска и развойна дейност
Начало на ново поколение финансови инструменти и консултантски услуги на ЕС за по-лесен достъп на новаторските фирми до финансиране Още
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ/КОНКУРСИ
Оферти за бизнес партньорство