Брой 111 (621), 13-06-2014
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

ЕС и ЕИБ подкрепят инвестиции до 48 млрд. евро за научноизследователска и развойна дейност


Европейската комисия и групата на Европейската инвестиционна банка (ЕИБ) на 12 юни дадоха началото на ново поколение финансови инструменти и консултантски услуги на ЕС, за да помогнат на новаторските фирми по-лесно да получават достъп до финансиране. През следващите 7 години се очаква благодарение на продуктите „InnovFin — финансиране от ЕС за новатори“ да бъде осигурено финансиране на стойност над 24 млрд. евро за научноизследователска и развойна дейност (НИРД) на малки, средни и големи предприятия и организатори на проекти за научноизследователска инфраструктура. С това финансиране се очаква да бъдат подкрепени до 48 млрд. евро крайни инвестиции в НИРД.

Специално разработените продукти „InnovFin — финансиране от ЕС за новатори“ включват от гаранции за посредници, които отпускат кредити на МСП, до преки заеми за предприятия. По този начин ще се подпомагат както най-малките, така и най-големите проекти за НИРД в ЕС и страните, асоциирани към „Хоризонт 2020“, новата програма на Съюза за научни изследвания за 2014 — 2020 г. Продуктите InnovFin се основават на успеха на механизма за финансиране с поделяне на риска, разработен по линия на Седмата рамкова програма на ЕС за научни изследвания и технологично развитие (РП7), който помогна за осигуряване на над 11 млрд. евро за финансиране на 114 проекта за НИРД на стойност над 30 млрд. евро.

Допълнителна информация  ТУК

НОВИНИ ОТ БТПП
Застой в работата на администрацията около изборите тревожи българския бизнес
Резултати от експресно анкетно проучване за развитието на ситуацията в страната Още
Консултации относно Иновационна стратегия за интелигентна специализация
Навременното одобрение на стратегията ще даде възможност за старт на оперативните програми “Иновации и конкурентоспособност“ и “Наука и образование за интелигентен растеж“ Още
НОВИНИ ОТ БРАНШОВИ ОРГАНИЗАЦИИ
Изложението "БАТА агро" вече ще се провежда два пъти в годината
От 26 до 29 август 2014 г. на летище Стара Загора; пролетното издание - от 4 до 7 март 2015 г. Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Визита на европейския комисар за действия по климата Кони Хедегор
Публична дискусия относно целите на ЕС в областта на околната среда и енергетиката - на 16 юни от 15:00 часа в Дома на Европа Още
ИКОНОМИКА - АНАЛИЗИ, ПРОГНОЗИ
Приключи редовната мисия на МВФ у нас
Фондът продължава да прогнозира умерено повишение в темпа на икономически растеж на България през 2014 г. Още
СТАНДАРТИЗАЦИЯ, СЕРТИФИКАЦИЯ
Първи европейски семинар по стандартизация за МСП, организиран от SBS
Представяне на ползите от прилагането на стандарти, като намаляване на разходите, по-добър достъп до пазарите и др. Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕС и ЕИБ подкрепят инвестиции до 48 млрд. евро за научноизследователска и развойна дейност
Начало на ново поколение финансови инструменти и консултантски услуги на ЕС за по-лесен достъп на новаторските фирми до финансиране Още
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ/КОНКУРСИ
Оферти за бизнес партньорство