Брой 114 (371), 14-06-2013
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

НОВИНИ ОТ БТПП

Председателят на БТПП представи доклад на 102-та Международна конференция на труда


Председателят на БТПП Цветан Симеонов, в качеството на делегат на българските работодатели на 102-та Международна конференцията на труда (МКТ) в Женева, представи общата позиция относно доклада на Генералния директор на МОТ Гай Райдър.

Цветан Симеонов акцентира върху ролята на МОТ в световен план. „Поради условия на икономически затруднения нараства напрежението в обществото. Сега МОТ има мисията - да бъде връзката между представители на страните, партньорите, от които зависи социалния статус на обществото - работодатели, синдикати и правителства“, отбеляза председателят на БТПП.

Цветан Симеонов очерта състоянието и тенденциите на социалния диалог в България, като посочи необходимостта от премахване на пречките за неговото нормално развитие.

В заключение председателят на БТПП изказа пълна подкрепа за дейността и ролята на МОТ и МКТ от името на организациите на българските работодатели.

Доклад на председателя на БТПП Цветан Симеонов - ТУК

Видео

НОВИНИ ОТ БТПП
Председателят на БТПП представи доклад на 102-та Международна конференция на труда
Очертани бяха състоянието и тенденциите на социалния диалог в България Още
Откриване на Център за обмен на информация по проект „CONNECTION” във Владичин хан, Сърбия
Събитието е съпътствано от бизнес форум и конференция за трансгранично сътрудничество Още
Нови членове на Палатата
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Практически форум в сферата на недвижимите имоти MySuccess.bg
Добрите практики в строителството и недвижимите имоти, успешните инвестиционни проекти в сектора и търговията с недвижими имоти са основните теми на форума Още
ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ
Обява за набиране на проектни предложения по програма BG06 „Деца и младежи в риск"
Министерството на образованието и науката, обяви началото на втория конкурс за набиране на проектни предложения Още
МИТНИЧЕСКИ РЕЖИМ
Присъединяване на Хърватия към ЕС: общи гаранции за режим транзит
За общи гаранции, които към настоящият момент не са валидни за Република Хърватия, е необходимо да се представи анекс в гаранционното митническо учреждение от банката-поръчител Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Резултати от годишния анализ на напредъка в областта на цифровите технологии в ЕС
Електронно управление вече се използва от повечето предприятия и граждани – 87% от предприятията са въвели електронно управление Още