Брой 114 (371), 14-06-2013
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

Резултати от годишния анализ на напредъка в областта на цифровите технологии в ЕС


Според резултатите от годишния анализ на ключовите показатели по Програмата в областта на цифровите технологии, публикувани днес от Комисията, европейците разполагат с базови цифрови мрежи и услуги, но не се възползват напълно от основните настоящи и бъдещи преимущества на цифровата революция, поради проблеми на пазарите на далекосъобщения и цифрови услуги в Европа. По-късно тази година Комисията ще приеме предложения за конкретни мерки в отговор на искането на Европейския съвет за изграждане на единен пазар на далекосъобщенията с цел да бъдат преодолени потвърдените от данните днес проблеми.

Основните заключения в анализа на Европейската комисия на постиженията по Програмата в областта на цифровите технологии са:

Напредък по отношение на интернет:

 1. Базовите широколентови мрежи на практика вече са достъпни навсякъде в Европа – работата на сателитите се е подобрила, което помага за осигуряване на покритие за оставащите 4,5 % от населението без достъп до базов стационарен широколентов интернет. Сега Комисията насочва усилия за по-добро използване на сателити за запълване на оставащите пропуски.
 2. Половината от населението има високоскоростен широколентов достъп до интернет – 54 % от гражданите на ЕС имат достъп до широколентов интернет със скорост по-висока от 30 мегабита в секунда.
 3. Делът на достъпа до интернет чрез мобилни устройства расте – 36 % от гражданите на ЕС влизат в интернет чрез лаптоп или друго мобилно устройство (достъпът чрез мобилни телефони се е повишил от 7 % през 2008 г. на 27 % през 2012 г.). Покритието с мобилни мрежи от четвърто поколение се е увеличило трикратно за една година на 26 %.

Проблемни области:

 1. Само 2 % от домакинствата имат абонамент за свръхскоростен интернет (над 100 мегабита в секунда), което е далеч от целта на ЕС от 50 % за 2020 г.
 2. 50 % от гражданите на ЕС са компютърно неграмотни или имат само елементарни компютърни умения – нито броят, нито нивото на умения на потребителите на ИКТ са се подобрили през изминалата година. 40 % от компаниите, които наемат или се опитват да наемат специалисти в областта на ИТ срещат трудности, а същевременно настоящият брой свободни работни места в областта на ИКТ се очаква да нарасне на 900 000 през 2015 г. В рамките на стартиралата неотдавна Широка коалиция за работни места в сферата на цифровите технологии ще бъдат предприети действия за преодоляване на този проблем.

Други резултати:

 1. Все повече хора са изпробвали интернет – делът на гражданите на ЕС, които никога не са използвали интернет, продължава да спада (с 2 процентни пункта по-малко на 22 %). Въпреки това около 100 милиона европейци все още никога не са използвали интернет, цитирайки като основни пречки твърде високите разходи или липсата на интерес или умения.
 2. 70 % вече използват редовно интернет – поне веднъж седмично, което е повишение спрямо 67 % за изминалата година. 54 % от хората с увреждания редовно използват интернет – повишение спрямо 51 % за миналата година.
 3. През 2012 г. цените на роуминга са се понижили – с почти 5 евро цента, главно след влизане в сила на 1 юли 2012 г. на новия Регламент за роуминга.
 4. Електронната търговия бележи стабилен растеж, но не и в международен план – 45 % от хората използват интернет за закупуването на стоки и услуги, което е само слабо увеличение спрямо 43 % за миналата година. Много малко хора пазаруват в чужбина.
 5. Електронно управление вече се използва от повечето предприятия и граждани – 87 % от предприятията са въвели електронно управление, а броят на гражданите, ползващи се от тези услуги също се е повишил през последната година на 44 % (увеличение с 3 процентни пункта и на двата дяла).
 6. Разходите за научни изследвания леко са се повишили, въпреки бюджетните ограничения. Публичните инвестиции в изследователска и развойна дейност в областта на ИКТ са се увеличили с 1,8 % или със 122 млн. евро до 6,9 млрд. евро. Частните инвестиции също са се увеличили, но ръстът от 2,7 % не е достатъчен, за да компенсира миналогодишния спад.

 

НОВИНИ ОТ БТПП
Председателят на БТПП представи доклад на 102-та Международна конференция на труда
Очертани бяха състоянието и тенденциите на социалния диалог в България Още
Откриване на Център за обмен на информация по проект „CONNECTION” във Владичин хан, Сърбия
Събитието е съпътствано от бизнес форум и конференция за трансгранично сътрудничество Още
Нови членове на Палатата
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Практически форум в сферата на недвижимите имоти MySuccess.bg
Добрите практики в строителството и недвижимите имоти, успешните инвестиционни проекти в сектора и търговията с недвижими имоти са основните теми на форума Още
ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ
Обява за набиране на проектни предложения по програма BG06 „Деца и младежи в риск"
Министерството на образованието и науката, обяви началото на втория конкурс за набиране на проектни предложения Още
МИТНИЧЕСКИ РЕЖИМ
Присъединяване на Хърватия към ЕС: общи гаранции за режим транзит
За общи гаранции, които към настоящият момент не са валидни за Република Хърватия, е необходимо да се представи анекс в гаранционното митническо учреждение от банката-поръчител Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Резултати от годишния анализ на напредъка в областта на цифровите технологии в ЕС
Електронно управление вече се използва от повечето предприятия и граждани – 87% от предприятията са въвели електронно управление Още