Брой 114 (371), 14-06-2013
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

МИТНИЧЕСКИ РЕЖИМ

Присъединяване на Хърватия към ЕС: общи гаранции за режим транзит


Във връзка с присъединяването на Република Хърватия към Европейския съюз на 01.07.2013 г. и РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 517/2013 НА СЪВЕТА от 13 май 2013 г. и РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 519/2013 НА КОМИСИЯТА от 21 февруари 2013 г. (в частност изменението на приложение 48, точка I (1)), Агенция Митници обръща внимание, че общите гаранции за режим общ/общностен транзит трябва да са валидни за територията на ЕС, в т. ч. и за Република Хърватия, за да могат да се използват за обезпечаване на стоки, превозвани на територията на ЕС.

За тази цел общите гаранции, които към настоящият момент не са валидни за Република Хърватия, трябва да се приведат в съответствие с изискването на чл. 342 от Регламент (ЕИО) № 2454/93 г..

В тази връзка за общи гаранции, които към настоящият момент не са валидни за Република Хърватия, е необходимо най-късно до 25.06.2013 г. отговорните лица да осигурят представянето на анекс в гаранционното митническо учреждение (Централното митническо управление на Агенция „Митници") от банката-поръчител.

В случай на необходимост от допълнителна информация относно актуализирането на общите гаранции, бихте могли да се свържете с отдел „Транзит на стоки", дирекция "Митнически режими и процедури" в Централното митническо управление на следните телефони: 02 9859 4574: Светла Евстратиева; 02 9859 4258: Цветан Съев.

 

НОВИНИ ОТ БТПП
Председателят на БТПП представи доклад на 102-та Международна конференция на труда
Очертани бяха състоянието и тенденциите на социалния диалог в България Още
Откриване на Център за обмен на информация по проект „CONNECTION” във Владичин хан, Сърбия
Събитието е съпътствано от бизнес форум и конференция за трансгранично сътрудничество Още
Нови членове на Палатата
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Практически форум в сферата на недвижимите имоти MySuccess.bg
Добрите практики в строителството и недвижимите имоти, успешните инвестиционни проекти в сектора и търговията с недвижими имоти са основните теми на форума Още
ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ
Обява за набиране на проектни предложения по програма BG06 „Деца и младежи в риск"
Министерството на образованието и науката, обяви началото на втория конкурс за набиране на проектни предложения Още
МИТНИЧЕСКИ РЕЖИМ
Присъединяване на Хърватия към ЕС: общи гаранции за режим транзит
За общи гаранции, които към настоящият момент не са валидни за Република Хърватия, е необходимо да се представи анекс в гаранционното митническо учреждение от банката-поръчител Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Резултати от годишния анализ на напредъка в областта на цифровите технологии в ЕС
Електронно управление вече се използва от повечето предприятия и граждани – 87% от предприятията са въвели електронно управление Още