Брой 176 (1440), 14-09-2017
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

НОВИНИ ОТ БТПП

Споразумението СЕТА – във фокуса на срещата с търговския съветник в Посолството на Канада


БТПП бе посетена от Брадуин Ниблок, търговски съветник в Посолството на Канада в Букурещ, отговарящ за България. Той проведе разговор със заместник-председателя на Палатата Георги Стоев и главния секретар Васил Тодоров.

Търговският съветник бе запознат с дейността на БТПП в полза на българския бизнес. Бе обсъден предстоящия българо-канадски бизнес форум под надслов „Защо Канада?“, който ще се проведе по последна информация на 7 ноември 2017 г. в София. На форума ще бъде представена информация относно търговските взаимоотношения между България и Канада, споразумението СЕТА, бизнес климата в Канада, администрация и данъчна система, възможности за българските фирми на канадския пазар и конкретни условия за износ на стоки и услуги към Канада. Повече информация  ТУК

Бяха коментирани и други стъпки за насърчаване на търговско-икономическите отношения – организиране на тематични събития по региони, по-тесни контакти с канадските компании, които вече работят в България и региона.

Гостът прояви интерес към възможностите на БТПП да разпространи информацията за СЕТА до своите членове и партньорски организации. Главният секретар на БТПП представи информация за клъстерите в България и подчерта уникалните възможности, които те предлагат за развитие на малки компании.

Всеобхватното икономическо и търговско споразумение между Канада, от една страна, и Европейския съюз и неговите държави членки, от друга страна (CETA), урежда правилата за търговия между ЕС и Канада и обхваща търговията със стоки, търговията с услуги, защитата на интелектуалната собственост, обществените поръчки, правилата за произход, защитата на инвестициите, разрешаването на спорове, институционалните разпоредби и други.

Очаква се споразумението да насърчи и подобри търговско-икономическите връзки, както и да задълбочи сътрудничеството между България и Канада, в това число да гарантира високи стандарти при осъществяването на търговските взаимоотношение не само в сферата на търговията със стоки и услуги, но по отношение на инвестиции, интелектуална собственост, правила за произход и други.

 

НОВИНИ ОТ БТПП
Бизнес делегацията в Израел посети фирми в градовете Ришон ле Цион и Беер Шева
Запознаване с постижения в областта на пречистването на отпадни води и капковото напояване Още
Споразумението СЕТА – във фокуса на срещата с търговския съветник в Посолството на Канада
На 7 ноември в София ще се проведе българо-канадски бизнес форум под надслов „Защо Канада?“ Още
Покана за семинар „Спогодби за избягване на двойното данъчно облагане”
28 септември, в БТПП Още
ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ
Проект на Закон за допълнение на Закона за данъка върху добавената стойност
Във връзка с необходимостта от прецизиране на разпоредби, които създават затруднения при практическото прилагане на закона Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Консултация на ЕК относно законодателството на ЕС в областта на защитата на потребителите
С цел формирането на политики в тази област Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Посещение на бизнес делегация от Република Удмуртия, Руска Федерация
На 26 септември в гр. София и 28 септември в гр. Пловдив Още
Европейската седмица на мобилността 2017 г. , 16-22 септември
Темата на кампанията е „Чиста, споделена и интелигентна мобилност“, а мотото – „Заедно стигаме по-далеч“ Още
ПРЕПОРЪЧАНО ЧЕТИВО
Първа енциклопедия, посветена на град София
Подготвена от авторски колектив на Научноинформационен център „Българска енциклопедия” – БАН Още