Брой 176 (1440), 14-09-2017
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

Консултация на ЕК относно законодателството на ЕС в областта на защитата на потребителите


Европейската комисия приключи т.нар. „проверка за пригодност“ на правото на ЕС в областта на защита на потребителите и предлагането на пазара, както и оцена на Директивата за правата на потребителите. Макар Комисията да констатира, че законодателството на ЕС продължава да съответства на поставените цели, се посочва също така и необходимостта да се повиши осведомеността и да се усъвършенстват прилагането на правилата и възможностите за защита, за да се използва съществуващото законодателство по най-добър начин. Поради това, Комисията инициира открита консултация, за да разбере мнението на заинтересованите страни относно всички възможни последващи действия в тази област, като кани всички заинтересовани страни да вземат участие в попълването й.

Заедно с тази открита обществена анкета, Комисията се стреми да потърси мненията по специално на малките и средни предприятия (МСП), с цел да разбере какво би било потенциалното въздействие на предвидените промени в Европейското законодателство върху МСП, продаващи стоки и услуги в Европа.

Анкетата се състои от три части и включва въпроси в следните направления:

  • Възможни средства за защита на потребители, жертва на нелоялни търговски практики;
  • По-добро правоприлагане чрез увеличаване на санкциите за нарушения на правилата за защита на потребителите;
  • Възможно опростяване на същетвуващите правила в сферата на онлайн сделките, както и правилата за правото на отказ;
  • Преразглеждане на правилата, за да се увеличи прозрачността на местата за онлайн търговия;
  • Преразглеждане на правилата за „безплатни“ онлайн услуги;

С тази консултация Комисията цели изготвяне на анализ на мненията на заинтересованите страни по темата с цел формирането на политики, насочени към техните нужди.

Консултацията е достъпна тук. Моля, изпращайте попълнените бланки до отдел Европейски иновационен и информационен център към БТПП на адрес: een@bcci.bg.

НОВИНИ ОТ БТПП
Бизнес делегацията в Израел посети фирми в градовете Ришон ле Цион и Беер Шева
Запознаване с постижения в областта на пречистването на отпадни води и капковото напояване Още
Споразумението СЕТА – във фокуса на срещата с търговския съветник в Посолството на Канада
На 7 ноември в София ще се проведе българо-канадски бизнес форум под надслов „Защо Канада?“ Още
Покана за семинар „Спогодби за избягване на двойното данъчно облагане”
28 септември, в БТПП Още
ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ
Проект на Закон за допълнение на Закона за данъка върху добавената стойност
Във връзка с необходимостта от прецизиране на разпоредби, които създават затруднения при практическото прилагане на закона Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Консултация на ЕК относно законодателството на ЕС в областта на защитата на потребителите
С цел формирането на политики в тази област Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Посещение на бизнес делегация от Република Удмуртия, Руска Федерация
На 26 септември в гр. София и 28 септември в гр. Пловдив Още
Европейската седмица на мобилността 2017 г. , 16-22 септември
Темата на кампанията е „Чиста, споделена и интелигентна мобилност“, а мотото – „Заедно стигаме по-далеч“ Още
ПРЕПОРЪЧАНО ЧЕТИВО
Първа енциклопедия, посветена на град София
Подготвена от авторски колектив на Научноинформационен център „Българска енциклопедия” – БАН Още