Брой 91 (1849), 15-05-2019
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

НОВИНИ ОТ БТПП

Председателят на Арбитражния съд при БТПП: Въпроси към бизнеса трябва да бъдат включени в проучване относно удовлетвореността от съдебната система


Две са основните изисквания за добре работеща съдебна система – едното е решаване на делата в разумен срок, защото бавното правосъдие често означава отказ от правосъдие, и второто изискване е единството на съдебната практика, за да може да се разчита на предвидимостта на правоприлагането, като условие за добре работеща съдебна система.

Това са основните характеристики на правовата държава, заедно с равенството на правните субекти пред закона. Защото сходните казуси трябва да се решават по еднакъв начин, това е важно, когато се говори за удовлетвореност от работата на съда.

Председателят на Арбитражния съд при БТПП Благовест Пунев участва в публично представяне на методология и резултати от пилотно проучване на общественото мнение относно удовлетвореността от съдебната власт, в отговор на обществените очаквания за промяна на съществуващия модел. Проектът е в резултат на проучвания, възложени от Съюза на съдиите в България, от Висшия съдебен съвет и Министерството на правосъдието.

Благовест Пунев постави и въпроса за бързината на правораздаването, защото то не зависи само от усилията на магистрата, а и от обективните обстоятелства в съдебната система. Висшият съдебен съвет трябва най-после да изпълни задълженията си по създаването на действаща съдебна карта. Това на практика е възможност за противодействие на местни интереси. Прилагането на такъв механизъм ще позволи едно по-равномерно разпределение на натовареността в отделните съдилища с броя и тежестта на делата.

Идеята на националния омбудсман Мая Манолова за изваждане потребителските спорове от арбитражните съдилища, фактически излишно и допълнително натовари съдебната система. Това са дела с неголяма фактическа и правна сложност. Самият потребител може да иска спорът му да се разглежда в арбитража, но вместо това е обявено за нищожно сключеното от преди това арбитражно споразумение и трябва задължително да се разчита на произнасяне от държавния съд.

Благовест Пунев напомни, че трябва да се поставят допълнително въпроси към представителите на бизнеса, защо вместо да се използват ефективно предимствата на арбитража – бързина, по-евтино производство, постигане на ликвидност в отношенията, вместо това се отива към държавното правосъдие с неговите дълги срокове и натовареност. От друга страна, таксите в държавното правораздаване са много по-високи. При фиксиран размер от 4 процента, много хора са отказват, защото когато интересът е голям и таксата ще бъде голяма, а няма сигурност в резултата. Председателят на Арбитражния съд при БТПП изтъкна предимството на АС – тарифата за таксите предвижда гъвкава система на тяхното определяне, която е прогресивно намаляваща с увеличаване цената на иска – в абсолютни числа размерът на таксата се увеличава, но намалява процентно по отношение на цената на интереса, което заедно с едноинстанционното разглеждане на делата прави процедурата пред АС по-атрактивна за ищеца от тази пред държавния съд.

-------------
Благовест Пунев е бил съдия в Районен съд - Кърджали (1975-1978), съдия в Районен съд - Пазарджик (1979-1986), зам.-председател на Окръжен съд - Пазарджик (1986-1990), съдия във Върховния съд (1990-1996), зам.-председател и председател на Гражданската колегия на Върховния касационен съд (1996-2006), член на Висшия съдебен съвет (1998-2003), член на Конституционния съд (2006-2015) от професионалната квота. От февруари 2017 г. е председател на Арбитражния съд при БТПП.

 

НОВИНИ ОТ БТПП
Председателят на Арбитражния съд при БТПП: Въпроси към бизнеса трябва да бъдат включени в проучване относно удовлетвореността от съдебната система
В отговор на обществените очаквания за промяна на съществуващия модел Още
Посланикът на Япония изнесе лекция в БТПП
Посветена на напредъка в двустранните отношения България–Япония в политиката, икономиката и културата Още
БТПП участва в кръгла маса ЕС - Япония
Бъдещото сътрудничество в областта на климата, иновациите и финансите Още
Кръговата икономика в Дунавския регион
Тема на международна конференция в Линц Още
НОВИНИ ОТ ЧЛЕНОВЕТЕ НА БТПП
ВИТТЕ Аутомотив България откри разширението на завода си в Русе
Компанията е член на БТПП, един от най-големите и перспективни работодатели в Русе Още
ИКОНОМИКА - АНАЛИЗИ, ПРОГНОЗИ
НСИ: Ръст 3.4% на БВП през първото тримесечие
Най-голям дял в БВП заема крайното потребление (83.9%) Още
ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ
Проект на Решение на Министерския съвет за одобряване на законопроект на Закон за изменение на Закон за стоковите борси и тържищата
ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ
Предстояща дискусионна среща на тема: „Производства по спорове”
18 юни 2019 г. в сградата на Патентното ведомство Още
ИНФОРМАЦИЯ ОТ ДИПЛОМАТИЧЕСКИТЕ МИСИИ
„Бизнес в Алжир през 2019 ” ( „Doing business in Algeria 2019”)
Посолството на Р България в Алжир Още