Брой 91 (1849), 15-05-2019
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

Проект на Решение на Министерския съвет за одобряване на законопроект на Закон за изменение на Закон за стоковите борси и тържищата

Проект за изменение и допълнение на Закона за стоковите борси и тържищата (ЗСБТ) е изготвен в изпълнение на т. 4 от РМС № 704/05.10.2018 г. С Решение № 704 на МС от 05.10.2018 г. са одобрени Мерки за трансформация на модела на административно обслужване съгласно приложения с № 1 - 5. В т. 21 от Приложение № 1 към РМС № 704/05.10.2018 г. се предлага да се приеме Наредба за устройството и правилата за дейността на клиринговата къща или пък чл. 26, ал. 2 от ЗСБТ да бъде отменен. С оглед на това с проекта на закон се изменя чл. 26, ал. 2 от Закона за стоковите борси и тържищата така: „За гарантиране на задълженията на страните по сключени фючърсни и опционни сделки стоковата борса създава специален клирингов механизъм като условията за действието му се регламентират в борсовия правилник на съответната стокова борса“. Освен това се отменят чл. 26, ал.3 – ал. 8 и чл. 26а. С предвидените промени се създават условия за осъществяване на реална срочна борсова търговия и отпада до сега съществуващ излишен лицензионен режим. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

Дата на откриване: 15.5.2019 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Бизнес среда
Дата на приключване: 12.6.2019 г.
НОВИНИ ОТ БТПП
Председателят на Арбитражния съд при БТПП: Въпроси към бизнеса трябва да бъдат включени в проучване относно удовлетвореността от съдебната система
В отговор на обществените очаквания за промяна на съществуващия модел Още
Посланикът на Япония изнесе лекция в БТПП
Посветена на напредъка в двустранните отношения България–Япония в политиката, икономиката и културата Още
БТПП участва в кръгла маса ЕС - Япония
Бъдещото сътрудничество в областта на климата, иновациите и финансите Още
Кръговата икономика в Дунавския регион
Тема на международна конференция в Линц Още
НОВИНИ ОТ ЧЛЕНОВЕТЕ НА БТПП
ВИТТЕ Аутомотив България откри разширението на завода си в Русе
Компанията е член на БТПП, един от най-големите и перспективни работодатели в Русе Още
ИКОНОМИКА - АНАЛИЗИ, ПРОГНОЗИ
НСИ: Ръст 3.4% на БВП през първото тримесечие
Най-голям дял в БВП заема крайното потребление (83.9%) Още
ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ
Проект на Решение на Министерския съвет за одобряване на законопроект на Закон за изменение на Закон за стоковите борси и тържищата
ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ
Предстояща дискусионна среща на тема: „Производства по спорове”
18 юни 2019 г. в сградата на Патентното ведомство Още
ИНФОРМАЦИЯ ОТ ДИПЛОМАТИЧЕСКИТЕ МИСИИ
„Бизнес в Алжир през 2019 ” ( „Doing business in Algeria 2019”)
Посолството на Р България в Алжир Още