Брой 10 (1274), 16-01-2017
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

НОВИНИ ОТ БТПП

Възстановява се дейността на СТИВ - Прага след 5-годишно прекъсване

В Българската търговско-промишлена палата се проведе среща между  председателя на БТПП Цветан Симеонов и Георги Стоилов, новоназначен ръководител на българската Служба по търговско-икономическите въпроси (СТИВ) в Прага.

Цел на разговора бе установяването на контакт между икономическата мисия на България в Чехия и Палатата, като се има предвид възстановяването на СТИВ - Прага след 5-годишен период на прекъсване.

Гостът бе запознат с дейността и постиженията на БТПП, с акцент сътрудничеството с Международната търговска камара - Париж, икономическите издания на Палатата, пълната дигитализация на Арбитражния съд и услугите в полза на бизнеса - издаването на електронни сертификати, консултации и др.

От своя страна, Георги Стоилов информира за приоритетите си в Службата по търговско-икономически въпроси – увеличаване на стокообмена, привличане на инвестиции и туристи, предоставяне на информация за търгове, партньорства и изложения.

Обсъдено бе и състоянието на икономическите отношения между двете държави, както и потенциала на традиционните български браншове - производство на розово и етерично масло, хранителни и био-продукти, които могат да се реализират успешно на чешкия пазар.

НОВИНИ ОТ БТПП
Възстановява се дейността на СТИВ - Прага след 5-годишно прекъсване
Новоназначеният ръководител Служба по търговско-икономическите въпроси в Прага проведе среща с председателя на БТПП Още
Покана за кръгла маса по процедура „Развитие на клъстери в България“
Подкрепа за коопериране и създаване на клъстери в България, развитие на капацитета и интернационализацията на вече създадени клъстери Още
ПАЗАР НА ТРУДА
Агенция по заетостта: Най-ниска безработица през декември за последните 8 години
Около ¾ от заявените свободни работни места са в частния сектор Още
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ
Оферти за бизнес партньорство
СТАНДАРТИЗАЦИЯ, СЕРТИФИКАЦИЯ
Международен стандарт ISO 45001 "Системи за управление на здравето и безопасността при работа. Изисквания с указания за внедряване"
Очаквани срокове за публикуване през 2017 г. Още
ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ
Насоки за кандидатстване по Третата покана за набиране на проектни предложения по Програмата за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A Румъния – България 2014 – 2020 г.
ИНФОРМАЦИЯ ОТ СТИВ
Списък на чуждестранните банки, работещи с Ислямска република Иран
Информация от СТИВ – Техеран Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
M.A.D.E. Еxpo, 28-29 март 2017, Париж, Порт дьо Версай
Нови идеи, пазарни тенденции, динамика на пазарите и модели на дистрибуция Още