Брой 10 (1274), 16-01-2017
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

НОВИНИ ОТ БТПП

Покана за кръгла маса по процедура „Развитие на клъстери в България“


На 24 януари в БТПП ще се проведе кръгла маса под надслов: „Актуална схема по оперативна програма иновации и конкурентоспособност” по процедура на подбор на проекти: BG16RFOP002-2.009 „Развитие на клъстери в България“. Организатор е Съветът по иновации и развитие на технологиите при БТПП (СИРТ).

Събитието започва в 10:00 ч. в Конферентна зала А, ет. 1, сградата на БТПП, ул. “Искър” 9, София.

Кой и за какво може да се кандидатства, какъв е размерът на финансирането – на тези и други въпроси ще отговорят представители на Министерството на икономиката - Управляващ орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност”.

Заявяване на участие  до 23 януари, 12 ч. на тел.: 02 8117 497 и e-mail: v.velichkov@inovacii.eu.

Приложение Програма за Кръглата маса.

НОВИНИ ОТ БТПП
Възстановява се дейността на СТИВ - Прага след 5-годишно прекъсване
Новоназначеният ръководител Служба по търговско-икономическите въпроси в Прага проведе среща с председателя на БТПП Още
Покана за кръгла маса по процедура „Развитие на клъстери в България“
Подкрепа за коопериране и създаване на клъстери в България, развитие на капацитета и интернационализацията на вече създадени клъстери Още
ПАЗАР НА ТРУДА
Агенция по заетостта: Най-ниска безработица през декември за последните 8 години
Около ¾ от заявените свободни работни места са в частния сектор Още
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ
Оферти за бизнес партньорство
СТАНДАРТИЗАЦИЯ, СЕРТИФИКАЦИЯ
Международен стандарт ISO 45001 "Системи за управление на здравето и безопасността при работа. Изисквания с указания за внедряване"
Очаквани срокове за публикуване през 2017 г. Още
ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ
Насоки за кандидатстване по Третата покана за набиране на проектни предложения по Програмата за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A Румъния – България 2014 – 2020 г.
ИНФОРМАЦИЯ ОТ СТИВ
Списък на чуждестранните банки, работещи с Ислямска република Иран
Информация от СТИВ – Техеран Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
M.A.D.E. Еxpo, 28-29 март 2017, Париж, Порт дьо Версай
Нови идеи, пазарни тенденции, динамика на пазарите и модели на дистрибуция Още