Брой 10 (1274), 16-01-2017
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ

Оферти за бизнес партньорство

Дирекция „Международно сътрудничество“ при БТПП
тел.: 02/8117 421, факс: 02/ 987 32 09
e-mail: irelations@bcci.bg

16.01.17.01 BC УНГАРИЯ
Компания от Унгария търси български партньори за дългосрочно сътрудничество. Компанията COMTECH Kft е с 27- годишен опит както на вътрешния, така и на външния пазар в производството и продажбите на мрежови продукти за кабелна телевизия. Основните групи продукти, необходими за експлоатацията на фирмите, занимаващи се с кабелна телевизия са активни и пасивни устройства и системи за управление на мрежите. При постигане на взаимно съгласие с кабелните фирми има възмжнжст за разработване и сервизно обслужване на отделни елементи от мрежата. COMTECH Kft търси бизнес партньори и клиенти в България, които имат интерес от дългосрочно сътрудничество.
За контакти:
Tamás TÓTH
Sales engineer
COMTECH Ltd.
9028, Győr Török Ignác utca 66
Tel.: +36 (96) 412 – 299
Е-mail: sales@comtech.co.hu
Web: http://www.comtech.co.hu

16.01.17.02 BC ЧЕХИЯ
Компания от Чехия търси официален дистрибутор на продукцията си за България. Фирмата е производител и износител на сладкарски изделия. Предлага широк асортимент от бисквити, торти, дребни сладки, кейкове и други, произведени основно с мед. Търси контакти с утвърдени български компании от бранша – производители и дистрибутори на сладкарски изделия. Има приложен каталог на фирмата. Има е-mail, URL.

16.01.17.03 BC УКРАЙНА
Украинска фирма търси бизнес партньори от България. Фирмата ТМ „Здравочай“ гр. Киев, търси партньори в България с цел организиране на производство и последваща търговия с различни видове чай, екологично чист продукт, изцяло на билкова основа. Продуктите на фирмата (има приложени ценова листа и спецификации - на украински език) имат лечебен характер с практично приложение при различни видове заболявания, свързани със сърдечносъдовата система, дихателните пътища, диабет и други специфични приложения.
Фирмата притежава патентите на различните комбинации от билки при отделните видове чай, както и познава в дълбочина спецификата на технологичния процес на производството. Производството на продукцията може да се осъществява както на територията на Украйна, така и в България, като партньорите от украинска страна изразяват готовност за лично участие и контрол на процеса в качеството на технолози и като притежаващи съответния патент.
Преди години продукцията е била успешно предлагана и реализирана в редица лечебни и оздравителни заведения в Украйна (санаториуми, рехабилитационни комплекси и др.), а притежателите на патента са имали търговски взаимоотношения и с компании от България.
За контакт:
Татьяна Викторовна Акаëмова (комуникация на руски език)
Адрес за кореспонденция:
ул. Малиновского 27
гр. Киев, Украйна
Моб.: +380 63 982 9091
Проявилите интерес български компании и предприемачи за сътрудничество с украинската фирма, може да се обръщат за съдействие и към:
Антоний Переновски
ТИС в СТИВ – Киев
Antoniy Perenovski
Trade and Economic counselor
Embassy of the Republic of Bulgaria in Ukraine
Address: 1, "Gospitalna" str.
01023 Kyiv, Ukraine
Tel./fax: No: 044 234 69 73
Mob.: (+38) 063 496 7242
E-mail: a.perenovski@mi.government.bg

16.01.17.04 BC ПОЛША
Компания от Полша предлага доставка на линии за профилиране на ламарина. Търси контакти с български предприятия за профилиращи машини, предприятия за технологично оборудване, производители на метални заготовки и други предприятия от бранша. Има е-mail, URL.

16.01.17.05 BC ПОЛША
Фирма от Полша търси контакти с български търговци. Компанията предлага дермокозметични продукти за лице и тяло – за чувствителна кожа и специфични проблемни състояния. Търси контакти с вносители и дистрибутори на козметика. Има е-mail, URL.

------------------------------
Пълният текст на желаната от Вас оферта и контактните данни на фирмата може да получите след заплащане на 20 лв. с ДДС - в брой на касата на БТПП на адрес гр. София, ул. Искър 9, или с платежен документ по IBAN: BG25 UNCR 7630 1000 3081 19 БУЛБАНК
За контакти: тел. (02) 8117 421, факс (02) 987 32 09, e-mail:

НОВИНИ ОТ БТПП
Възстановява се дейността на СТИВ - Прага след 5-годишно прекъсване
Новоназначеният ръководител Служба по търговско-икономическите въпроси в Прага проведе среща с председателя на БТПП Още
Покана за кръгла маса по процедура „Развитие на клъстери в България“
Подкрепа за коопериране и създаване на клъстери в България, развитие на капацитета и интернационализацията на вече създадени клъстери Още
ПАЗАР НА ТРУДА
Агенция по заетостта: Най-ниска безработица през декември за последните 8 години
Около ¾ от заявените свободни работни места са в частния сектор Още
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ
Оферти за бизнес партньорство
СТАНДАРТИЗАЦИЯ, СЕРТИФИКАЦИЯ
Международен стандарт ISO 45001 "Системи за управление на здравето и безопасността при работа. Изисквания с указания за внедряване"
Очаквани срокове за публикуване през 2017 г. Още
ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ
Насоки за кандидатстване по Третата покана за набиране на проектни предложения по Програмата за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A Румъния – България 2014 – 2020 г.
ИНФОРМАЦИЯ ОТ СТИВ
Списък на чуждестранните банки, работещи с Ислямска република Иран
Информация от СТИВ – Техеран Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
M.A.D.E. Еxpo, 28-29 март 2017, Париж, Порт дьо Версай
Нови идеи, пазарни тенденции, динамика на пазарите и модели на дистрибуция Още