Брой 197 (1708), 16-10-2018
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

НОВИНИ ОТ БТПП

Делегация на БТПП на посещение в Кишинев

Делегация на БТПП участва в тържественото отбелязване на 100-годишнината на Търговско-промишлената палата на Република Молдова и 25-годишната дейност на Международния търговски арбитражен съд при ТПП РМ.

Ивайло Дерменджиев – член на Президиума на АС и на УС на БТПП, поздрави от името на Българската търговско-промишлена палата молдовските делови среди по повод двата юбилея и връчи почетен диплом. Той отбеляза отличните партньорски връзки между двете търговски палати както на национално, така и на международно ниво - по линия на Европалати и Бизнес съвета на ЧИС.

По време на Международна конференция, посветена на арбитража, председателят на Арбитражният съд при БТПП Благовест Пунев изнесе доклад на тема „Арбитражната клауза – самостоятелност и зависимост от материално-правния договор“. Във връзка с темата бяха зададени въпроси за възможността страните да уговарят в арбитражната клауза приложимото към спора материално право, както и при какви условия може да се приеме, че спорът е арбитрируем, ако с конклудентни действия ответникът изразява съгласието си той да бъде разгледан от арбитражен съд.

С доклади в конференцията участие взеха представители и на други държави, като следва да се отбележи факта, че поставените в тези доклади проблеми във връзка с арбитражната дейност, са намерили позитивно разрешение в арбитражна практика на БТПП поради успешната и работеща нормативна уредба на арбитражния процес.

Участието на Арбитражния съд при БТПП в конференцията бе полезно в правен план и показа неговата добра позиция в сравнение с другите арбитражни съдилища от Източна Европа, с оглед на организацията на арбитражния процес, неговата дигитализация и изпълняемостта на постановените решения по арбитражните дела.

 

НОВИНИ ОТ БТПП
БТПП не подкрепи проектобюджета на Държавното обществено осигуряване за 2019 г.
Вместо да се стимулират висококвалифицираните служители, те се натоварват с допълнителни тежести Още
Инвестирайте във Вашия бизнес чрез партньорството си с нас!
Делегация на БТПП на посещение в Кишинев
По повод 100-годишнината на ТПП на Молдова и 25-годишната дейност на Арбитражния съд Още
Покана от Enterprise Europe Network към БТПП за безплатно обучение на тема: „Финансиране на иновативни проекти чрез Инструмент за МСП“
ДАНЪЦИ, ТАКСИ, ФИНАНСИ
Осем нови електронни услуги предоставя НАП на своите клиенти
С това броят на е-услугите достига над 90 Още
ТРУД И ЗАЕТОСТ
Агенция по заетостта: Безработните намаляват с над 22% от началото на годината
Най-търсените са: преподаватели; оператори на стационарни машини и съоръжения; работници в добивната и преработващата промишленост Още
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ
Стартира процедурата за набиране на проектни предложения по ваучерната схема за емитиране на ценни книжа
БЕЗОПАСНОСТ НА ТРУДА
ИА ГИТ представя добри практики за дейността на Комитетите и Групите по условия на труд
В резултат от проведени анализи и проучвания в предприятия в страната Още
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ
Търг за закупуване на преса за семена от памук