Брой 197 (1708), 16-10-2018
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

НОВИНИ ОТ БТПП

БТПП не подкрепи проектобюджета на Държавното обществено осигуряване за 2019 г.


На проведеното на 15.10.2018 г. заседание Надзорният съвет на Националния осигурителен институт (НОИ) утвърди проекта на Закон за бюджета на държавното обществено осигуряване (ДОО) за 2019 г.  БТПП не подкрепи проектобюджета. В него се предвижда увеличение на максималния осигурителен доход на 3000 лв., с което се погазват постиганото преди три години споразумение между работодатели, синдикати и държава за реформи в пенсионната система. Тогава работодателите направиха много компромиси в името на консенсуса, а сега с двустранни споразумения се нарушава договореното.

Вместо в условията на недостиг на кадри, особено на висококвалифицирани, държавата да гледа в посока да ги мотивира да останат в България, тя ги натоварва с допълнителна тежести. Повишаването на максималния осигурителен доход е точно стъпка в противоположна посока по повод лошата статистика за емиграцията и задържане на квалифицираните кадри у нас.

На всичкото отгоре в публичния сектор служителите не плащат осигуровки и по този начин държавата се конкурира нелоялно с частния сектор, като изземва ценен ресурс – човешкият капитал, който липсва на фирмите. Вместо да се повишава ефективността на работа на публичния сектор, да се въвежда електронно правителство и съответно да се направят съкращения на служителите, техните заплати се увеличават, без видими успехи в обслужването на фирмите и гражданите. Работодателите очакват стъпките да бъдат точно в обратна посока – електронно правителство, съкращаване на кадри и осигуряване на ресурс за частния сектор, което е най-бързата алтернатива за недостига на работна сила, спрямо останалите две алтернативи/решения – подобрения в образованието и внос на работници.

Не само тежест за висококвалифицираните работници, но и за техните работодатели, които плащат 60% от осигуровките, при все че отдавна са си изготвили плановете за разходи за заплати и осигуровки. Как искаме да има нови инвестиции (до юли т.г имаме 63% спад на чуждите инвестиции в България), като непрекъснато правим промени, които водят до несигурност в икономиката и държавата прехвърля дефицитите си върху бизнеса.

България е не само единствената държава с минимални осигурителни прагове в целия ЕС (измислена административна величина), а и все се намират начини те да се увеличават. Категорично БТПП не е съгласна със средния ръст на минималните осигурителни прагове с 4.7%, заради  планираното увеличение на минималната работна заплата с 9.8%. При все че няма механизъм за определянето на минималната работна заплата, държавата продължава да я определя непрозрачно и без никаква обосновка.

Освен повече разходи за осигуровки, но се запазва тежестта за бизнеса и в заплащането на първите три дни болнични. Тази мярка беше временна само за 2010 г. и оттогава вече за девета година се планира продължаване на действието й. След въвеждането й до сега статистиката на НОИ за изплатените болнични показва необяснимо висок ръст в изплатените обезщетения (през 2017 г. са изплатени 486 млн. лв. спрямо 288 млн. лв. през 2010 г. – ръст от 68%), което е силен аргумент за неефективността и необходимостта от наложителни промени.

Предстои съгласуването на проектозакона за ДОО в Националния съвет за тристранно сътрудничество, приемането му от Министерския съвет и окончателното му гласуване в Народното събрание.

НОВИНИ ОТ БТПП
БТПП не подкрепи проектобюджета на Държавното обществено осигуряване за 2019 г.
Вместо да се стимулират висококвалифицираните служители, те се натоварват с допълнителни тежести Още
Инвестирайте във Вашия бизнес чрез партньорството си с нас!
Делегация на БТПП на посещение в Кишинев
По повод 100-годишнината на ТПП на Молдова и 25-годишната дейност на Арбитражния съд Още
Покана от Enterprise Europe Network към БТПП за безплатно обучение на тема: „Финансиране на иновативни проекти чрез Инструмент за МСП“
ДАНЪЦИ, ТАКСИ, ФИНАНСИ
Осем нови електронни услуги предоставя НАП на своите клиенти
С това броят на е-услугите достига над 90 Още
ТРУД И ЗАЕТОСТ
Агенция по заетостта: Безработните намаляват с над 22% от началото на годината
Най-търсените са: преподаватели; оператори на стационарни машини и съоръжения; работници в добивната и преработващата промишленост Още
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ
Стартира процедурата за набиране на проектни предложения по ваучерната схема за емитиране на ценни книжа
БЕЗОПАСНОСТ НА ТРУДА
ИА ГИТ представя добри практики за дейността на Комитетите и Групите по условия на труд
В резултат от проведени анализи и проучвания в предприятия в страната Още
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ
Търг за закупуване на преса за семена от памук