Брой 197 (1708), 16-10-2018
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

БЕЗОПАСНОСТ НА ТРУДА

ИА ГИТ представя добри практики за дейността на Комитетите и Групите по условия на труд


ИА „Главна инспекция по труда“ издаде брошура и диплянка „Активни заедно за по-добри условия на труд“, които са разработени по проект „Оптимизация и иновации в ИА ГИТ“, финансиран по оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от ЕС чрез ЕСФ. 

В брошурата са представени разработените процедури за активизиране на Комитетите и Групите по условия на труд (КУТ/ГУТ), които предстои да бъдат приложени в предприятията в България, както и резултатите от апробирането им (тестването) в 295 предприятия от всички икономически дейности в цялата страна с над 700 представители на КУТ/ГУТ. Почти 80% от участниците в апробирането смятат, че ако процедурите бъдат приложени в работата на едно предприятие, това би оказало в много голяма степен или в голяма степен положителен ефект върху дейността му като цяло и в частност на Комитетите и Групите по условия на труд.

В брошурата са представени също добри практики за работата на КУТ/ГУТ у нас и на сходните структури в чужбина и резултати от проведени анализи и проучвания сред КУТ/ГУТ в предприятията в страната. Две трети от участниците в тези проучвания смятат, че съвместните проверки на членовете на КУТ/ГУТ с инспекторите по труда имат в много голяма или в голяма степен значим ефект върху условията на труд. Тези, според които ефектът е малък или никакъв, са едва 7%. Над 80% смятат, че създаването и въвеждането на процедура за активизирането им ще има положително въздействие върху условията на труд и нивото на риск при работа.

В свое обръщение към аудиторията на брошурата инж. Румяна Михайлова, изпълнителен директор на ИА ГИТ, аргументира необходимостта от активизиране на КУТ/ГУТ: „В основата на най-ефективните правила е информацията, а най-ценната информация може да бъде предоставена от хората, които работят на конкретните работни места и ежеминутно се сблъскват с проблемите на тях. Комитетите и групите по условия на труд са онези организации в едно предприятие, които са еднакво близо до виждащите проблемите работещи и до работодателите, държащи лостовете за тяхното решаване.“

Брошурата и диплянката могат да бъдат изтеглени от сайта на проекта http://innovation.gli.government.bg/dejnost-4/.

И оттук:  pdf.gif брошураpdf.gifдиплянка

Източник: Главна инспекция по труда

НОВИНИ ОТ БТПП
БТПП не подкрепи проектобюджета на Държавното обществено осигуряване за 2019 г.
Вместо да се стимулират висококвалифицираните служители, те се натоварват с допълнителни тежести Още
Инвестирайте във Вашия бизнес чрез партньорството си с нас!
Делегация на БТПП на посещение в Кишинев
По повод 100-годишнината на ТПП на Молдова и 25-годишната дейност на Арбитражния съд Още
Покана от Enterprise Europe Network към БТПП за безплатно обучение на тема: „Финансиране на иновативни проекти чрез Инструмент за МСП“
ДАНЪЦИ, ТАКСИ, ФИНАНСИ
Осем нови електронни услуги предоставя НАП на своите клиенти
С това броят на е-услугите достига над 90 Още
ТРУД И ЗАЕТОСТ
Агенция по заетостта: Безработните намаляват с над 22% от началото на годината
Най-търсените са: преподаватели; оператори на стационарни машини и съоръжения; работници в добивната и преработващата промишленост Още
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ
Стартира процедурата за набиране на проектни предложения по ваучерната схема за емитиране на ценни книжа
БЕЗОПАСНОСТ НА ТРУДА
ИА ГИТ представя добри практики за дейността на Комитетите и Групите по условия на труд
В резултат от проведени анализи и проучвания в предприятия в страната Още
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ
Търг за закупуване на преса за семена от памук